Nieuws

Botulisme bij rundvee

Gepubliceerd op
20 januari 2014

Eind 2013 zijn twee grote uitbraken van botulisme geweest op bedrijven in het zuiden van het land. Dit ging gepaard met verlies van een aanzienlijk deel van het koppel koeien.Bij een uitbraak kan een vaccinatie overwogen worden, waarbij het vaccin onder de cascaderegeling valt.

De waarschijnlijkheidsdiagnose eind 2013 is in deze twee gevallen bevestigd door laboratoriumdiagnostiek uitgevoerd door CVI. In beide gevallen ging het om type D. Bij één bedrijf bestond er een link met pluimveekadavers, voor het andere bedrijf kon de bron van de uitbraak niet worden vastgesteld.

Bij een uitbraak zijn de mogelijkheden voor behandeling zeer beperkt, vaccinatie kan worden overwogen. Bij gebrek aan een Nederlands geregistreerd vaccin, heeft CVI een vaccin op voorraad met buitenlandse registratie. Het valt daarmee onder de cascaderegeling diergeneesmiddelen (art. 22, lid 1 van het  Diergeneesmiddelenbesluit). Dit betekent dat het alleen door dierenartsen mag worden toegepast en uitsluitend in uitzonderlijke omstandigheden onder voorwaarde dat sprake is van diergeneeskundige noodzaak.

 Uitgebreidere informatie over botulisme bij rundvee en over vaccin.