Nieuws

Bouw P1 vordert gestaag

Gepubliceerd op
1 november 2017

De bouw van het nieuwe parkeerdek op P1 vordert gestaag. Sinds het bouwklaar maken van de bouwgrond half augustus, worden de contouren nu snel duidelijk zichtbaar. Daarmee ligt de planning om het parkeerdek in februari in gebruik te kunnen nemen op schema en is P1 dan uitgebreid tot 650 parkeerplaatsen met daarnaast 3 oplaadpalen.

eVorige week is begonnen met de staalconstructie en het leggen van de vloeren. Dat is de reden dat er nu grote kranen geplaatst zijn, deze blijven voorlopig staan. Bij de bouw wordt van achter (hier komt de hellingbaan) naar voren gewerkt, waarbij zowel constructie als vloer tegelijkertijd vorm krijgen. Dit zijn grote vloerdelen van 30x45 meter. De gevel is letterlijk het sluitstuk en wordt eind november/begin december geplaatst.

Dinsdag 28 november in de lunchpauze is er een zogenaamd hekmoment.

Een feestelijke manier om er bij stil te staan dat de bouw naar een afronding gaat en waarbij er alle ruimte is om vragen te stellen aan de bouwers.

Wat P1 bijzonder gaat maken is een grote diversiteit van bloemen en planten op de gevel, maar ook in de directe omgeving van Radix en P1.
In december wordt gestart met het eerste groen op de gevel, dan volgt ook de berichtgeving over het verdere groenplan.

De tijdelijke parkeersituatie is aangegeven op een speciale digitale plattegrond van de campus.

Parkeergarage wageningen