Nieuws

Bouw nu een duurzame stal met subsidie

Gepubliceerd op
12 augustus 2014

De overheid, veehouderij en verwerkende industrie willen een duurzame en diervriendelijke veeteelt. Elke veehouder is verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van zijn dieren en moet zich houden aan wet- en regelgeving m.b.t. huisvesting en verzorging.

Agrarisch ondernemers die willen investeren in welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen kunnen hiervoor subsidie aanvragen, deze subsidie valt onder de Regeling LNV-subsidies (RLS).

De investering moet gericht zijn op het verbeteren van dierenwelzijn en moet daarmee verder gaan dan de gangbare normen en eisen. Van de meerkosten krijgt u 40% vergoed. De meerkosten zijn het verschil tussen de kosten voor de normstal en de totale kosten voor de integraal duurzame stal.

Deze extra kosten zijn gericht op verbetering van dierenwelzijn en, voor zover van toepassing, voor verbetering van het milieu of diergezondheid. Per aanvraag wordt maximaal € 250.000 toegekend. Voor deze subsidie is totaal € 9 miljoen beschikbaar, dit bedrag wordt gefinancierd uit het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

De aanvraag voor de IDS regeling kan ingediend worden tot 29 augustus 2014.

Kijk voor alle voorwaarden en meer informatie op de website van RVO.