Nieuws

Bouw van een onderzoeksinfrastructuur voor onderzoek in voedsel, voeding en gezondheid in Europa

Gepubliceerd op
28 maart 2018

De FNH-RI richt een Europees platform voor data, tools en diensten op, voor onderzoek in voedsel, voeding en gezondheid. In dit platform fungeert de consument als verbindende spil tussen de agri-food- en gezondheidssector. Het platform levert onderzoeksdata, tools en diensten over voedselproductie en duurzaamheid, maar ook consumentengedrag, voeding en gezondheid.

Het unieke aspect van dit platform bestaat uit de integratie van consumentendata. Traditioneel wordt onderzoeksdata verkregen door middel van projecten. Door het gebruik van nieuwe technologie├źn is het voor consumenten mogelijk geworden om grote hoeveelheden verschillende data (big data) over henzelf of hun omgeving te vergaren. Deze nieuwe bron van data stelt onderzoekers in staat om huidige methoden uit te breiden op het gebied van dataverzameling.

Voorbeeld use cases die gebruik maken van dit platform:

  • Food system - Protein shift
  • Consumer - Smart kitchen
  • Preventive health care system - Smart home for elderly

Zie de presentatie voor meer informatie over het platform en bijbehorende use cases.

Door een overkoepelend platform op te zetten zal het FNH-RI een geïntegreerde ondezoeksomgeving voor Europa bewerkstelligen, waardoor er een one-stop-shop voor onderzoekers ontstaat. Daarnaast zal er, als onderdeel van FNH-RI, een consumentendata platform opgericht worden, om zo consumentengedrag en levensmiddelenopname te monitoren.

Deze ontwikkeling heeft als doel het bestaande kennistekort te elimineren. Dit tekort is ontstaan door de fragmentatie van data infrastructuren en data standaarden. Het voorkomen van deze fragmentatie zal ervoor zorgen dat data van voedsel- en gezondheidsonderzoek toegankelijk zal zijn en faciliteert grensoverschrijdend onderzoek.

Het platform valt goed samen met het Wageningen University & Research domein van voedsel, voeding en gezondheid. Het project is in 2011 gestart en bevindt zich nu in de overgang van ontwerpfase naar voorbereidende fase, en wordt samen met zes Europese staten ontwikkeld. De onderzoeksinfrastructuur streeft ernaar om in 2024 operationeel te zijn.

Over WDCC lunchbijeenkomsten
Het Wageningen Data Competence Center organiseert elke twee of drie weken een lunchbijeenkomst, waarbij onderwerpen langs de lijn van (big) data worden gepresenteerd en bediscussieerd.

Neem contact op met het WDCC voor meer informatie over deze lunchbijeenkomsten.