Nieuws

Brainstormsessie geïntegreerde gewasbescherming glastuinbouw

Gepubliceerd op
28 december 2015

De glastuinbouwsector heeft de ambitie de meest duurzame tuinbouwsector ter wereld te worden. Een van de grootste uitdagingen (Green Challenges) hierbij is te komen tot een geïntegreerde aanpak van zowel onder- en bovengrondse ziekten en plagen. Het met elkaar bedenken van potentiële systeemsprongen is daarbij een belangrijke eerste stap.

LTO Glaskracht Nederland en Wageningen UR Glastuinbouw organiseren 21 januari 2016 een brainstormsessie Green Challenges voor de geïntegreerde gewasbescherming in de glastuinbouw. De sessie richt zich op het bedenken en benoemen van de meest perspectiefvolle stappen om te komen tot een duurzame productie van glasgroenten, snijbloemen en potplanten. Op basis van de bijeenkomst wordt een selectie gemaakt van de systeemsprongen die in de PPS Green Challenges in samenwerking met bedrijfsleven verder worden uitgewerkt. In deze PPS werken overheid, onderzoek en bedrijfsleven samen. Het LEI onderzoekt in deze PPS de economische kant van de te nemen stappen.

In september jl. publiceerde het LEI rapport ‘Sociale dynamiek in Het Nieuwe Telen’. De inzichten over de aanpak van gewasbescherming in dit onderzoek kunnen als ondersteuning en inspiratie bijdragen aan de brainstormsessie en de daarop volgende PPS Green Challenges.