Bram Bos op nr 55 in Trouw’s Duurzame 100

Nieuws

Bram Bos op nr 55 in Trouw’s Duurzame 100

Gepubliceerd op
10 oktober 2016

“Met dit werk heb ik met mijn collega’s bijgedragen aan een kanteling in het denken in de veehouderij zelf, en aan een productieve dialoog met maatschappelijke partijen” aldus Bram Bos in Trouw.

brambos.jpg

Bram Bos (onderzoeker bij Wageningen Livestock Research) heeft de afgelopen veertien jaar als wetenschapper en facilitator bijgedragen aan het interactieve ontwerp en doorontwikkeling van duurzamer houderijsystemen. Uit de wisselwerking tussen kennis, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen ontstonden diverse vernieuwende stalsystemen voor legkippen (Rondeel, Lankerenhof), vleeskuikens (Windstreek) en melkvee (Kwatrijn). Het verbinden (in plaats van uitruilen) van natuurlijk gedrag van dieren, milieu, landschap en de relatie consument/producent zijn daarbij uitgangspunt. De specifieke aanpak die Bos en collega’s hierbij ontwikkelden wordt langzamerhand ook internationaal opgepakt. Bram Bos benadrukt het interactieve karakter van die aanpak. De nieuwe stalvormen kwamen voort uit co-design (via de aanpak Reflectief Interactief Ontwerpen). Die (interdisciplinaire) co-creatie is volgens Bos de kracht van de Wageningse aanpak. Bos bewoont verder een gemeentemonument in Amsterdam uit 1865. De afgelopen jaren heeft hij dat vrijwel klimaatneutraal gemaakt met een bijzonder verwarmingsprincipe.

Trouw geeft als commentaar bij deze nieuwe notering: ‘Eindelijk staat hij in de Duurzame 100