breed4food, fokkerij, STW

Persbericht

Breed4Food verduurzaamt fokkerij met steun STW

Gepubliceerd op
25 augustus 2015

Technologiestichting STW en het consortium Breed4Food starten vier ambitieuze onderzoeksprojecten. Deze moeten nieuwe inzichten opleveren die de duurzaamheid en efficiëntie van de houderij verbeteren en de gezondheid en het welzijn van dieren op een hoger plan brengen.

STW en Breed4Food hebben in 2014 de wetenschap opgeroepen om innovatieve onderzoeksvoorstellen in te dienen die een antwoord konden bieden op de wetenschappelijke en technologische uitdagingen die Breed4Food ziet voor de fokkerij van rund- en pluimvee en varkens. Van de ingediende voorstellen zijn nu door een commissie van specialisten vier onderzoeksvoorstellen geselecteerd en gehonoreerd.

Geavanceerde fokkerij

De gehonoreerde projecten richten zich op effectiever gebruik van genetische informatie in de fokkerij om eigenschappen van dieren beter en efficiënter te kunnen voorspellen. Om de relatie tussen het genoom en diereigenschappen verder te ontrafelen, worden geavanceerde toepassingen op het gebied van statistiek en genetica ontwikkeld. De ontwikkelde kennis zal worden toegepast in fokprogramma’s van de bedrijven in het Breed4Food-consortium en een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de (inter)nationale dierfokkerij en dierhouderij.

In het verleden legden fokkerijbedrijven vooral de nadruk op het verhogen van de productiviteit. Het afgelopen decennium is het accent echter steeds meer verschoven naar duurzaamheid, voedselveiligheid en welzijn. Grote onderzoeksinspanningen zijn noodzakelijk om de ecologische voetafdruk van de veehouderij te verkleinen, het gebruik van antibiotica terug te dringen en het dierwelzijn te optimaliseren.

Met de toegekende voorstellen investeren STW en de bedrijven in het Breed4Food-consortium ieder 1,5 miljoen euro in onderzoek. Daarbij wordt ook de opleiding van kenniswerkers gesteund en gestimuleerd. De voorstellen voorzien in de aanstelling van 7 promovendi en 3 postdoc’s aan verschillende Nederlandse universiteiten.

De vier onderzoeksvoorstellen die zijn gehonoreerd, zijn:

  1. Van sequentiedata naar fenotype: opsporen van schadelijke variatie door voorspelling van functionaliteit
  2. Topbreed: met behulp van genomische voorspelling naar precisiefokkerij
  3. GenoMiX: gebruik van kruisingsinformatie om de genetische voortgang te versnellen
  4. SmartBreed: slimme veefokkerij met geavanceerd machinaal leren

De vier onderzoeksprojecten zijn een belangrijke stap om de dierlijke voedselproductie verder te verduurzamen middels de fokkerij.

Breed4Food

Breed4Food is een initiatief van Wageningen UR en vier in Nederland gevestigde, internationaal belangrijke fokkerijbedrijven: CRV (rundvee), Cobb Europe (pluimvee), Hendrix Genetics (pluimvee, varkens, vis), en Topigs Norsvin (varkens). Deze Nederlandse fokkerijbedrijven hebben samen jaarlijks een omzet van 600 miljoen euro en investeren ieder jaar 60 miljoen in R&D. De Breed4Food-bedrijven leggen zich toe op wereldwijd marktleiderschap op het gebied van dierfokkerij en genetica, waardoor de partners en hun klanten betere producten kunnen realiseren die bijdragen aan de wensen van de maatschappij. Meer informatie vindt up op de website van Breed4Food.

De STW-Breed4Food Partnership

De STW-Breed4Food Partnership is een programmaonderdeel van het STW financieringsinstrument Partnership. Met Partnership daagt STW onderzoekers uit om met eigen onderzoek ideeën, vragen en wensen vanuit het bedrijfsleven te lijf te gaan.
STW realiseert kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers. Dat doet zij door excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek te financieren en bij elk project onderzoekers en gebruikers letterlijk bij elkaar te brengen. STW vormt het gebied Technische Wetenschappen van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).