Nieuws

Briljant anti-verspillingsidee gezocht!

Gepubliceerd op
1 juni 2017

Tijdens de bijeenkomst ‘van food waste naar food profit’ van MVO Nederland en Wageningen Academy, die plaats zal vinden op 29 juni a.s., is nog ruimte voor een pitch van een briljant anti-verspillingsidee! Dit idee krijgt directe feedback van een deskundigenpanel en het publiek.

Deze interactieve middag, die gehouden wordt op de toepasselijke locatie ‘de Verspillingsfabriek’ in Veghel, staat in het teken van pitches, presentaties en een live Quick Scan. Hiermee kan ieder deelnemend bedrijf bepalen welke voordelen het tegengaan van voedselverspilling heeft. Er zijn zowel wetenschappers als praktijkdeskundigen, zoals Toine Timmermans van Wageningen University & Research als Bob Hutten, eigenaar van Hutten Catering én de Verspillingsfabriek.

Nog steeds wordt er te veel voedsel verspild, ondanks het zuinige imago van de Nederlander. Om bedrijven te helpen zijn er tal van initiatieven op touw gezet. Deze middag is extra bijzonder omdat de allernieuwste initiatieven worden voorgelegd aan zowel het expertpanel als het publiek. Waar tot voor kort nog de nadruk lag op het voorkomen van verspilling is het bedrijfsleven inmiddels al aardig creatief geworden met het actief gebruiken van restromen zoals Instock en Pieperbier doen.

Alle deelnemers kunnen hun bedrijfsvariabelen in de Quick Scan inbrengen om daarna op de middag zelf te vernemen hoeveel zij kunnen besparen als de verspilling terug wordt teruggedrongen. Deelnemen en/of pitch aanmelden?

Lees verder op de website van MVO:

Meer informatie & aanmelden