Nieuws

Brucellose-monitoring wilde fauna uitgebreid

Gepubliceerd op
11 augustus 2014

Het monitoringsprogramma voor Brucellose bij wilde zwijnen van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en Central Veterinary Insitute, onderdeel van Wageningen UR (CVI), is uitgebreid. Sinds 1 juli 2014 worden niet alleen wilde zwijnen uit Zuid-Limburg bemonsterd en onderzocht maar ook wilde zwijnen die leven op de Veluwe.

Brucellose is een ziekte die van dier naar mens kan overgaan. Nederland is sinds 1999 officieel vrij van brucellose in de dierhouderij. In hoeverre de Brucella-bacterie, die de ziekte veroorzaakt, in de Nederlandse wilde fauna voorkomt, is niet bekend.

Sinds de monitoring in Zuid-Limburg, gestart in 2010, is bij drie wilde zwijnen Brucella suis biovar 2 aangetoond. Vanaf juli 2014 worden van geschoten en dood aangetroffen wilde zwijnen op de Veluwe bloedmonsters, keelamandelen en stukjes milt verzameld om ook in deze populatie te onderzoeken of brucellose daar voorkomt. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren en CVI voert de Brucella-diagnostiek uit.

Hoewel het risico op besmetting met brucellose voor mensen in Nederland nihil is, moeten met name mensen die contact hebben met wilde fauna zichzelf beschermen bij het ontweiden en slachten van besmette wilde zwijnen en bij contact met vruchtwater van een drachtig dier.

Met de uitbreiding van het onderzoek hopen GD en CVI de verspreiding van brucellose onder wilde zwijnen beter in kaart te brengen zodat mogelijke risico’s beter kunnen worden ingeschat.

Meer informatie over brucellose is te vinden op de websites van CVI en RIVM.