Nieuws

Budget voor onderzoek naar nieuwe gewassen in de kas

Gepubliceerd op
20 april 2017

Een consortium van Wageningen University & Research, bedrijven en Hogescholen gaat vijf gewassen die nu nog niet in Nederland geproduceerd worden, in Nederlandse kassen telen en onderzoeken. Het gaat om vanille, zwarte peper, wasabi, salep en saffraan. Doel is om te onderzoeken of deze gewassen de Nederlandse glastuinbouw aan nieuwe verdienmodellen kunnen helpen, en of afnemers aan duurzaam geteelde, veilige producten geholpen kunnen worden.

De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft de Publiek Private Samenwerking (PPS) “Nieuwe veilige gewassen in de kas” goedgekeurd. Komende 3 jaar komt er een budget van ca. 3,5 ton per jaar beschikbaar om te kijken of een 5-tal nieuwe gewassen perspectief bieden voor de teelt in de Nederlandse kassen. Het gaat om vanille, salep, wasabi, zwarte peper en saffraan.

Vanille

Bij vanille is in een eerder project gebleken dat het businessmodel positief lijkt, in deze PPS wordt nog extra benodigde kennis gegenereerd. Het richt zich vooral op een verdere marktintroductie en optimaliseren van de productie.

Wasabi en zwarte peper

Bij wasabi en zwarte peper zal eerst goed gekeken moeten worden naar het teeltproces, zodat aan de hand daarvan ook bepaald kan worden of het haalbaar is om hier een verdienmodel van te maken.

Salep

Bij salep spelen andere uitgangspunten een rol, met name of het mogelijk is om zo te telen, dat er onderscheidende salep wordt gemaakt ten opzicht van illegale import.

Saffraan

Saffraan is de duurste specerij ter wereld. Door middel van een literatuurstudie in combinatie met rekenen aan een ‘hightech’ business zal gekeken worden of het mogelijk is om ook dit gewas in de Nederland te gaan telen.

Samenwerken met vele partners

Binnen de PPS “Nieuwe veilige gewassen in de kas” werken een 12 bedrijven van een grote diversiteit met elkaar samen: telers, leveranciers van uitgangsmateriaal en bedrijven uit de keten van de foodproductie. Een aantal hogescholen gaat zich buigen over de chemische kant, zij gaan de inhoudsstoffen van deze gewassen bepalen. Wageningen University & Research doet teeltonderzoek, ontwikkelt voor wasabi teeltsystemen en ontwikkelt mogelijkheden om Salep-planten die voor de Nederlandse teelt vermeerderd worden, ook in het Midden-Oosten in de natuur terug te planten. Met dat laatste hopen de onderzoekers de biodiversiteit te helpen herstellen in het herkomstgebied van de Salep.

Kick-off samenwerking

Begin april 2017 was de kick-off van het project, waarbij de verschillende partners nog beter met elkaar konden kennismaken. Filip van Noort, specialist nieuwe kasgewassen bij Wageningen University & Research: “Met name door de grote diversiteit in partners ontstaat er een nieuwe dynamiek die veel energie geeft.”