Met een schets worden de uitgangspunten van het project uitgelegd: integreren van gezondheid, landbouw, microkredieten en micro-verzekeringen als beginselen van het Integrated Farm Plan (Plan Integre de Paysan = PIP).

Nieuws

Burundese boeren leren elkaar beter boeren

Gepubliceerd op
18 augustus 2014

In juli is in de dorpsgemeenschappen van Makebuko en Bukirasazi, in Burundi, een open dag gehouden van het geïntegreerd ontwikkelingsproject SCAD van Alterra, Achmea en HealthNetTPO. In dit project worden via een integrale aanpak zowel de voedselproductie als de sociale zekerheid van de lokale bevolking verhoogd. De open dag bewees het succes van deze aanpak.

Foto: Met een schets worden de uitgangspunten van het project uitgelegd: integreren van gezondheid, landbouw, microkredieten en micro-verzekeringen als beginselen van het Integrated Farm Plan (Plan Integre de Paysan = PIP).

Het SCAD-project (projet de Solidarité Communautaire pour l’Auto Développement) is in september vorig jaar officieel van start gegaan. Alterra verzorgt de expertise op het gebied van landbouw, bodem- en waterbeheer, Achmea op het gebied van micro-kredieten en verzekeringen en HealthNetTPO op het gebied van gezondheid. Op de open dag werden de eerste resultaten gepresenteerd. Het hele dorp was daarbij aanwezig, evenals de lokale autoriteiten. Zij kregen het succes van het project te zien. 

Betere kwantiteit en kwaliteit van voedsel

Links: aardappelen geteeld door een naburige boer. Rechts: aardappelen geteeld door een innovatieve boer.
Links: aardappelen geteeld door een naburige boer. Rechts: aardappelen geteeld door een innovatieve boer.

“Waar een boer in het verleden bijvoorbeeld zo’n 30 kilo zaad gebruikte voor zijn akker, kan hij nu, met een aangepaste manier van boeren, met slechts 9 kilo verbeterd zaaizaad zelfs een hogere opbrengst bereiken,” zegt Alterra-projectleider Niek van Duivenbooden. “Alleen al doordat de boeren zich bewust worden van het feit dat zij op een andere wijze landbouw moeten bedrijven door het maken van een ‘Integrated Farm Plan’, krijgen zij veel betere toekomstverwachtingen en handvatten om dat te realiseren. Dit plan richt zich niet alleen op kwantiteit, maar ook op de kwaliteit van het voedsel waardoor hij of zij ook weer makkelijker gezond blijft; immers een gezonde boer boert ook beter.”

Kennis verspreid via innovatieve boeren

Een innovatieve boer legt met behulp van een doos met tekeningen aan naburige boeren uit hoe je een Integrated Farm Plan maakt en een aanvraag voor een microkrediet doet.
Een innovatieve boer legt met behulp van een doos met tekeningen aan naburige boeren uit hoe je een Integrated Farm Plan maakt en een aanvraag voor een microkrediet doet.

Het succes van het project schuilt enerzijds in de kennis die door onderzoekers wordt aangedragen, en anderzijds wellicht nog meer in de wijze waarop de veranderingen worden geïmplementeerd. Belangrijke krachten achter de verbeteringen zijn namelijk de boeren zelf. De eerste stap was het formeren van een groep van zo’n 80 ‘innovatieve boeren’ die begeleid zijn in een integrale aanpak van de voedselproductie en die enkele nieuwe technieken geleerd hebben. Zij dragen de opgedane kennis zelf weer over aan meer dan 1000 collega-boeren binnen hun eigen gemeenschap. Zo bereiden zij zich gezamenlijk voor op de vorming van coöperaties, met als doel om meer voor de markt te kunnen produceren. De benodigde inputs (kunstmest, zaaizaad, bestrijdingsmiddelen) kunnen dan weer via micro-kredieten worden aangeschaft. De wetenschappelijke onderbouwing voor de verbeteringen voor de productie en duurzaamheid wordt ingebracht door onderzoekers zoals Niek van Duivenbooden en Aad Kessler, via het lokale team.

Project gaat verder dan landbouw

Het verwachte resultaat van het project: manden vol met voedsel om zelf te eten en om te verkopen op de  markt.
Het verwachte resultaat van het project: manden vol met voedsel om zelf te eten en om te verkopen op de markt.

De presentatie van de resultaten deden de innovatieve boeren tijdens de open dag niet alleen op een traditionele manier, met demonstraties op de velden van de boer zelf, posters en foto’s, maar ook met een toneelstuk. Hierin werd helder gemaakt dat de aanpak van het project verder gaat dan alleen het verbeteren van de landbouwmethoden. Op humoristische wijze werd uitgebeeld dan iemand die ziek werd, dankzij een verzekering en een krediet toch verder kon boeren. Niek van Duivenbooden: “Zo leren de boeren hun dorpsgenoten zich bewust te worden van het feit dat er voor een zeker bestaan meer nodig is dan alleen zaaien in de hoop dat de oogst goed zal zijn. Juist door samenwerking en waar nodig verzekeringen en micro-kredieten in combinatie met de verbeterde landbouwmethoden hebben deze boeren veel meer bestaanszekerheid. Het gaat nu nog om een beperkte groep, maar de aanpak is succesvol en we gaan in hoog tempo verdere stappen zetten en nog veel meer boeren bereiken. Wat mij opvalt is dat de boeren zelf zo graag vooruit willen en dat wij eigenlijk vooral facilitator zijn van een ontwikkelingsproces dat door de bevolking zelf wordt gedragen.”

De innovatieve boeren zijn na de Open Dagen andere boeren gaan trainen in het maken van een geïntegreerd bedrijfsplan. In September kregen ze op de Graduation day een certificaat voor hun trainingswerk en kreeg de boer met het beste bedrijfsplan een prijs.