Greenport Westland-Oostland, Kwaliteit en productie

Nieuws

Business cases Duurzame Greenport Westland-Oostland

Gepubliceerd op
18 november 2014

In het kader van het programma Taskforce Duurzame Greenport Westland-Oostland is voor het project Kennisoverdracht door Wageningen UR Glastuinbouw, TNO en TU Delft een analyse gemaakt van zeven pilot projecten.

  • Kassenwarmte Hoogeland (uitwisseling warmte en koude tussen kassen en woningen)
  • Diepe Geothermie (aardwarmte uit zeer diepe ondergrond voor kassen, huizen en de bloemenveiling)
  • Meta-EMS (energiemanagement systeem op gebiedsniveau
  • 4B Waalblok (integraal waterbeheer in een tuinbouwgebied)
  • Delft Blue Water (gezuiverd water uit afvalwaterzuivering voor de tuinbouw)
  • Eutectische vrieskristallisatie (scheiden van water en zouten)
  • Operationeel Waterbeheer (dynamisch waterbeheer ondersteund door een App)

Het succes van de projecten was wisselend. De succes- en faalfactoren zijn in beeld gebracht in het rapport Business cases Duurzame Greenport Westland-Oostland.