Greenport Westland-Oostland, Quality and production

Nieuws

Business cases Sustainable Greenport Westland-Oostland

Gepubliceerd op
18 november 2014

The program Taskforce Sustainable “Greenport Westland-Oostland” aims to improve the sustainability of
greenhouse operations in a regional perspective by enhancing projects. Wageningen UR, TNO and TU Delft
analysed seven pilot projects.

  • Kassenwarmte Hoogeland (uitwisseling warmte en koude tussen kassen en woningen)
  • Diepe Geothermie (aardwarmte uit zeer diepe ondergrond voor kassen, huizen en de bloemenveiling)
  • Meta-EMS (energiemanagement systeem op gebiedsniveau
  • 4B Waalblok (integraal waterbeheer in een tuinbouwgebied)
  • Delft Blue Water (gezuiverd water uit afvalwaterzuivering voor de tuinbouw)
  • Eutectische vrieskristallisatie (scheiden van water en zouten)
  • Operationeel Waterbeheer (dynamisch waterbeheer ondersteund door een App)

In these pilots, different innovative systems were developed for the exchange of thermal energy, electricity and water between greenhouses and urban parties and other stakeholders like regional water boards. Projects differed in success, success and failure factors were determined.