Nieuws

CO2 niet meer dan genoeg

Gepubliceerd op
10 maart 2014

Teelt van Tomaat in 2012 bij Improvement Centre met lichtafhankelijk doseren van CO2.
Arie de Gelder, Mary Warmenhoven, Anja Dieleman, Peter Klapwijk en Piet Hein van Baar.

Wageningen UR Glastuinbouw onderzocht, met financiering van 'Kas als Energiebron' en 'Samenwerken aan Vaardigheden', efficiënter gebruik van CO2. In een kasproef bij GreenQ/Improvement Centre is een CO2 doseerstrategie getest, waarbij iets meer CO2 wordt gegeven dan er op basis van de hoeveelheid licht wordt opgenomen. Dit zorgt ervoor dat de CO2 concentratie in de kas bij open luchtramen net iets boven de buitenwaarde uit komt.

Met deze doseerstrategie is met 17 kg/m² CO2 een productie gerealiseerd van 62.5 kg/m² tomaat (cultivar Komeett). Het energiegebruik was 26 m3/m².

Uit de literatuur blijkt dat de weerstand die CO2 ondervindt vanuit de omgeving tot in de chloroplast, bij huidmondjes die voldoende openstaan, voor 40% bepaald wordt door het transport van CO2 door de celwand en het celvocht en voor

Financiers zijn het Productschap Tuinbouw, Ministerie van Economische Zaken, Samenwerken aan Vaardigheden en Kas als Energiebron