Nieuws

COVID-19 Subsidie op materialen

Gepubliceerd op
30 april 2020

Studenten van WUR die sportmateriaal hebben aangeschaft of aanschaffen ten tijde van de sluiting van Sports Centre de Bongerd (SCB), kunnen eenmalig 50% van zijn/haar aankoopbedrag terugkrijgen tot een maximum van € 15,- per persoon. Sportmateriaal wordt gedefinieerd als materiaal dat noodzakelijk is om sport uit te oefenen, de beoordeling hiervan wordt gedaan door het Dagelijks Bestuur (DB) van SWU Thymos. Kleding en schoeisel zijn uitgesloten van deze subsidie. Deze subsidie mag gebruikt worden voor meerdere aankopen, maar dit formulier kan slechts eenmaal ingediend worden. Vanwege de richtlijnen van het RIVM is deze subsidie alleen van toepassing op sportmateriaal dat bedoeld is voor individueel gebruik (ballen voor teamsporten vallen hier niet onder). De beoordeling hiervan wordt gedaan door het DB van SWU Thymos. Indien de richtlijnen van het RIVM veranderen behoudt het DB van SWU Thymos het recht de voorwaarden voor deze subsidie te wijzigen.

Deze subsidie zal in eerste instantie van kracht zijn ten tijde van de sluiting van het SCB i.v.m. COVID-19 (vanaf 14 maart, tot datum onbekend). Het DB van SWU Thymos behoudt het recht om aanvragen af te wijzen indien er niet voldaan wordt aan de voorwaarden. Indien het begrote bedrag voor deze subsidie-uitgave met meer dan 30% wordt overschreden, kan het DB van SWU Thymos besluiten dat er een percentage van het aangevraagde bedrag per persoon uitgekeerd wordt.

Dit formulier dient binnen twee maanden na de aankoop gemaild te worden naar swu.thymos@wur.nl. Jouw aanvraag wordt alleen behandeld als dit formulier volledig is ingevuld. Tevens dient er een factuur/orderbevestiging en bewijs van betaling (bankafschrift) te worden bijgevoegd. Indien de aanvraag is goedgekeurd zal het subsidiebedrag in januari 2021 uitgekeerd worden.