Nieuws

CVI toegetreden tot EATRIS-ERIC

Gepubliceerd op
16 november 2015

Sinds kort is Central Veterinary Institute (CVI) opgenomen in het Europese consortium EATRIS, The European Infrastructure for Translational Medicine. Aansluiting van CVI op dit consortium betekent een betere zichtbaarheid van CVI voor de biomedische industrie, vooral voor biomedische SMEs (small and medium enterprises) en start-ups.

CVI heeft zich aangesloten bij het Platform Vaccine en verwacht vooral door de nieuwe nationale faciliteit voor zoönose-onderzoek en een jarenlange ervaring in het vaccin­ontwikkelingstraject interesse via EATRIS. De kracht en toegevoegde waarde van CVI is met name op het gebied van humane vaccin ontwikkeling en zoönosen door aanwezige of potentiële diermodellen in vooral landbouwhuisdieren en de daarbij behorende analytische mogelijkheden op pathogeen- en gastheergebied.

EATRIS is een van de tien ERIC (European Research Infrastructure Consortia), waarvan de waarschijnlijk meest bekende het CERN in Zwitserland is. Sinds een aantal jaren stimuleert de EU de vorming van consortia omtrent zeer dure infrastructuren, zodat deze optimaal benut worden en onderzoeksgroepen beter in staat te stellen hiervan gebruik te kunnen maken.

Nederland is samen met twee andere EU landen initiator voor het opstellen van EATRIS met het oogmerk om product- en kennisontwikkeling op biomedisch gebied te versnellen. Intussen hebben zich zeventien EU-landen aangesloten; in Nederland nemen tien universitaire centra en onderzoeksinstituten deel.

EATRIS kent verschillende platforms. Op de website http://eatris.eu/ zijn de platforms nader beschreven. Het is geen gefinancierd project; het moet nadrukkelijk als EU-netwerk beschouwd worden, dat het proces van preklinisch onderzoek naar product­ontwikkeling en de erbij behorende registratieperikelen faciliteert en de juiste partners bij elkaar brengt.

Via het consortium kunnen onderzoekers en het bedrijfsleven de beste instituten vinden voor hun innovaties voor wat betreft de benodigde faciliteiten en expertise.