Certificeringen

Nieuws

Certificeringen

Gepubliceerd op
22 december 2015

Voor een toelating van een gewasbeschermingsmiddel in Nederland zijn firma’s verplicht gegevens aan te leveren over o.a. de effectiviteit en phytotoxiciteit van het middel. Dit zogenaamde deugdelijkheidsonderzoek moet worden uit gevoerd door daarvoor gecertificeerde onderzoeksinstellingen.

Wageningen UR Glastuinbouw is sinds 1996 gecertificeerd voor Deugdelijkheidsonderzoek (GEP) en sinds 2002 ook voor Toepassing Niet-toegelaten Gewasbeschermingsmiddelen (TNG). Dit laatste houdt in dat niet voor ieder middel afzonderlijk een proefontheffing hoeft te worden aangevraagd. Iedere 6 jaar moet verlenging van de certificering worden aangevraagd en vindt een uitgebreide audit plaats.

Daarnaast is Wageningen UR Glastuinbouw gecertificeerd (2009) voor het werken met quarantaine organismen, bijvoorbeeld Clavibacter. In Bleiswijk zijn zes kasjes hiervoor geschikt gemaakt met een extra corridor, insectengaas in de luchtramen, opvang van drainwater en andere afval stromen. Iedere keer dat met een nieuwe q-organisme onderzoek moet worden gedaan moet de vergunning, via een aanvraag tot wijzing, worden aangepast. Wordt de aanvraag gehonoreerd dan wordt een vergunning voor 5 jaar afgegeven voor de betreffende organismen. Tussentijds kunnen andere q-organismen worden toegevoegd.

Certificeringen

De kennis over het testen van chemische middelen zet Wageningen UR Glastuinbouw steeds vaker in voor het onderzoek van biostimulanten en groene middelen. Indien gewenst zijn de resultaten van dit onderzoek vertrouwelijk.