Nieuws

Checklist bigvitaliteit voor verlaging biggenuitval in de kraamstal

Gepubliceerd op
22 januari 2018

De uitval van biggen voor het spenen is de laatste jaren gestegen. Na een enquête onder varkenshouders heeft een groep dierenartsen samen met Wageningen Livestock Research een overzichtelijke checklist bigvitaliteit opgesteld. Deze bevat alle succesfactoren en verbeterpunten voor het beperken van uitval van biggen in de kraamstal. Met de checklist plus drie protocollen kunnen varkenshouders nu zeer doelgericht de uitval van biggen in de kraamstal verminderen.

Dierenarts en varkenshouder vullen samen enquête in

In 2016 is door de Stuurgroep bigvitaliteit een plan van aanpak opgesteld om de uitval van biggen voor spenen te verminderen. In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Stuurgroep bigvitaliteit en de Partners bigvitaliteit is onderzoek gedaan naar de succesfactoren voor een goede bigoverleving. Op basis van een uitgebreide enquête op 84 varkensbedrijven is vervolgens een checklist bigvitaliteit opgesteld. Tijdens een dierenartsbezoek hebben de varkenshouder en de dierenarts samen de vragenlijst ingevuld. Naast de checklist bigvitaliteit zijn drie protocollen opgesteld met tips en adviezen over zorg rondom geboorte, reinigen en ontsmetten en succesvol houden van opfokzeugen.

Gratis downloaden

De checklist bigvitaliteit is opgesteld door Wageningen Livestock Research, De Varkenspraktijk, VGTZ, AdVee Dierenartsen, Varkensartsen, De Oosthof Dierenartsen, SUVITA Varkensartsen, Lintjeshof Dierenartsen, Dierenartsencombinatie ZuidOost en de KNMvD vakgroep gezondheidszorg varken.

De checklist en protocollen zijn gratis te downloaden: via www.vicsterksel.nl onder ‘Producten en diensten’ en via www.varkensnet.nl onder dossier ‘Bigvitaliteit’.