Nieuws

China exporteert luchtverontreiniging naar de Amerikaanse westkust

Gepubliceerd op
11 augustus 2015

De inspanningen van de Verenigde Staten om de luchtkwaliteit aan de westkust te verbeteren worden voor bijna de helft teniet gedaan door luchtverontreiniging die uit China is komen overwaaien. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Universiteit in samenwerking met het KNMI en de NASA, dat zojuist is gepubliceerd in Nature Geoscience.

De uitstoot van stikstofoxiden door verkeer en industrie leidt in combinatie met zonlicht tot de vorming van ozonsmog. Deze smog irriteert het ademhalingsstelsel, beschadigt gewassen en is een belangrijk broeikasgas. De Amerikaanse overheid probeert deze uitstoot terug te dringen door het stimuleren van schonere auto’s en maatregelen in de industrie. Daardoor daalde de productie van ozonvormende stikstofoxiden aan de Amerikaanse westkust tussen 2005 en 2010 met meer dan 20%. “Maar deze vermindering leidde vreemd genoeg niet tot de verwachte verbetering van de lokale luchtkwaliteit, met name in ozonvermindering,” zegt Willem Verstraeten, onderzoeker bij Wageningen Universiteit en het KNMI.

Uit het onderzoek van Verstraeten en collega’s bleek de oorzaak te liggen bij de sterke economische groei in China, aan de andere kant van de Stille Oceaan. In de periode waarin de uitstoot van stikstofoxiden in de Verenigde Staten afnam, nam die in China juist toe, met als gevolg dat de hoeveelheid ozon boven China in zeer korte tijd met 7% steeg. Willem Verstraeten: “Onder invloed van de overheersende westelijke wind werd deze luchtverontreiniging linea recta naar de Verenigde Staten geblazen. Je zou dus kunnen zeggen dat China zijn luchtverontreiniging naar de Amerikaanse westkust exporteert. Dat hebben wij aangetoond met behulp van wereldwijde satellietmetingen van stikstofdioxide en ozon. Zo konden wij voor het eerst de oorzaken van ozontoenames vaststellen en het intercontinentale transport van ozonvervuiling in kaart brengen.”

Deze bevindingen pleiten voor een tweeledige aanpak van luchtverontreiniging met zowel plaatselijke als mondiale accenten. Ook in Nederland is de luchtverontreiniging deels afkomstig uit buurlanden en van overzee. Schattingen geven aan dat de helft van de ozon van elders wordt geïmporteerd. Meer dan een kwart is afkomstig uit Noord-Amerika, bijna 15% van het Aziatisch continent en een kleine 10% komt uit de stratosfeer. Willen Verstraeten: “Plaatselijke maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren helpen uiteraard wel, maar een echte oplossing vereist een wereldwijd ingrijpen.”

Lees het volledige artikel ‘Rapid increases in tropospheric ozone production and export from China