Een Chinese delegatie van zes vooraanstaande wetenschappers bracht 22 en 23 mei een bezoek aan IMARES en de Zeeuwse Deltawateren.

Nieuws

Chinese delegatie bezoekt IMARES en Delta

Gepubliceerd op
27 mei 2014

Een Chinese delegatie van zes vooraanstaande wetenschappers bracht 22 en 23 mei een bezoek aan het IMARES Wageningen UR te Yerseke en de Zeeuwse Deltawateren. De wetenschappers bezochten IMARES in het kader van het Delta Alliance netwerk, een club van kennisinstellingen en bedrijven wereldwijd die kennis over delta’s uitwisselt.

Foto: Een Chinese delegatie van zes vooraanstaande wetenschappers bracht 22 en 23 mei een bezoek aan IMARES en de Zeeuwse Deltawateren.

Robert Trouwborst, het nieuwe afdelingshoofd Delta en Aquacultuur, ontving de Chinese wetenschappers op de locatie in Yerseke voor een nadere kennismaking, waarna een bezoek werd gebracht aan het Land van Saeftinghe, Hedwigepolder en de Deltawerken.

De Chinese wetenschappers zijn met name geïnteresseerd in de kennis van de experts van IMARES op het gebied van “Building with Nature” en het slim gebruiken van ecologische processen in kustverdediging en natuurontwikkeling. IMARES doet hier al jarenlang onderzoek naar en projecten op dit gebied trekken internationaal de aandacht.

Inpoldering op grote schaal

In China wordt de kustnatuur op grote schaal ingepolderd. De Chinese onderzoekers maken deel uit van een groot nationaal onderzoeksprogramma die hierbij de effecten en mogelijkheden voor natuurherstel onderzoekt en zijn daarom interessante partners om mee samen te werken. De delegatieleider heeft IMARES dan ook uitgenodigd voor een tegenbezoek aan Beijing Normal University in Peking.