Nieuws

Chinese rivieren vol met meststoffen uit veehouderij

Gepubliceerd op
5 april 2016

De Chinese rivieren bevatten alarmerende hoeveelheden stikstof en fosfaat als gevolg van het Chinese landbouwbeleid. Dat concludeert promovendus Maryna Strokal van Milieusysteemanalyse samen met Chinese en Wageningse onderzoekers in Resource, het onafhankelijke nieuwsmagazine van Wageningen UR.

Veranderingen in de Chinese landbouw hebben de afgelopen decennia geleid tot een veehouderij die is losgekoppeld van de akkerbouw, constateren de onderzoekers. Daardoor wordt de mest uit de veehouderij vaak niet gebruikt om de bodemvruchtbaarheid in de akkerbouw te verbeteren. In 2000 werd tussen de 30 en 70 procent van de dierlijke mest geloosd in rivieren, stelt Strokal vast, terwijl dit in 1970 nog maar 5 procent was. Bovendien verdubbelde de Chinese veestapel in die dertig jaar.

Meer hierover is te lezen op resource.wageningenur.nl.

Strokal, Maryna, Lin Ma, Zhaohai Bai, Shengji Luan, Carolien Kroeze, Oene Oenema, Gerard Velthof, Fusuo Zhang (2016). Alarming nutrient pollution of Chinese rivers as a result of agricultural transitions. Environmental Research Letters 11 (2016)2.