Persbericht

Chinese zuivelgigant Yili vestigt zich op Wageningen Campus

Gepubliceerd op
25 februari 2014

Zuivelgigant Yili Group uit China heeft dinsdag 25 februari haar onderzoeks- en ontwikkelings- (R&D) centrum geopend op Wageningen Campus. Dat gebeurde met een officiële handeling door Pan Gang, president van de Yili Group, Chen Xu, ambassadeur van China in Nederland, Aalt Dijkhuizen, bestuursvoorzitter van Wageningen UR en Geert van Rumund, burgemeester van Wageningen. Het Yili R&D Centrum gaat voorshands van start met tien medewerkers uit China.

Gelijktijdig met de opening van het R&D centrum tekenden Yili en Wageningen UR een overeenkomst voor samenwerking op het gebied van de melkveehouderij, zuivelproductie en voedselveiligheid. Concrete voorstellen voor samenwerking zijn in ontwikkeling.

Snelle besluitvorming

Minder dan een jaar geleden maakte de Yili Group kenbaar meer wereldwijd te willen opereren. In september 2013 besloot Yili haar Europese onderzoeksfaciliteit in de Food Valley regio te vestigen. Concreet viel het oog daarbij op Wageningen Campus. De sterke positie van Nederland op het gebied van food & agri en de positie van Food Valley en Wageningen UR daarin, heeft bij die keuze een belangrijke rol gespeeld. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV heeft samen met Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) daarin begeleid.

Annemieke Traag, gedeputeerde van de Provincie Gelderland: “De komst van Yili zie ik als een mooie bevestiging dat steeds meer Chinese bedrijven de weg weten te vinden naar Gelderland mede door de goede samenwerking van NFIA, Oost NV en onze kennisinstellingen.”

De Yili Group staat nummer 12 op de ranglijst van de wereldwijde zuivelmarkt. FrieslandCampina, vijfde op die lijst, opende vorig jaar haar R&D-centrum op Wageningen Campus.