Chrysant op water staat er veel te goed bij

Nieuws

Chrysant op water staat er veel te goed bij

Gepubliceerd op
31 maart 2015

In het onderzoek chrysant op water bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk komt de eerste teeltronde in de nieuwe proefopzet tot een einde. Helaas… zijn de planten niet ziek geworden. Fusarium solani was actief en in grote hoeveelheid ingezet op een controlegroep na.

Doel was om te kijken of de aantasting te beïnvloeden is door het inzetten van diverse soorten antagonisten (Compete Plus, Mycostop, rhizovitaal en Trianum-P). Nu de planten maar niet ziek willen worden, kunnen daar geen uitspraken over worden gedaan. Eind maart wordt nog eenmaal geprobeerd door een aanvulling van praktijkwater de planten ziek te krijgen, maar of dat lukt?

Onderzoek 2014

In het onderzoek van 2014 is wel een aantasting van fusarium solani opgetreden. Aanenting met praktijkwater (met daarin onder andere besmetting van deze schimmel) leidde in een aantal bakken tot zieke planten. Het water uit de bakken waar aantasting is opgetreden en uit de controlegroep is bemonsterd, wordt volledig geanalyseerd op de aanwezigheid van bacteriën en schimmels. De analyse is zeer complex waardoor de resultaten nog niet volledig zijn. We hopen aanwijzingen te vinden om met het sturen van het microbioleven de weerbaarheid van het gewas te verhogen.

Aantasting van de wortels door Fusarium solani blijkt in de praktijk een belangrijk knelpunt, vandaar dat hier in dit onderzoek vol op wordt ingezet.