Nieuws

Cindro sluit aan bij de Club van 100

Gepubliceerd op
11 april 2019

Cindro, een familiebedrijf dat toonaangevend en gespecialiseerd is in de productie van (zilver-)gestabiliseerde waterstofperoxide (Oxyl-PRO®S)en zich tevens bezig houdt met het produceren en ontwikkelen van Biostimulanten op basis van Salicylzuur, Orthosiliciumzuur en L-aminozuren voor de land- en (glas)tuinbouw, heeft zich aangesloten bij de Club van 100 van de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research. Het doel van de Club van 100 is het blijvend vernieuwen van kennis en onderzoek in de glastuinbouw.

Toeleveranciers in de glastuinbouw krijgen via de Club van 100 laagdrempelig toegang tot de brede expertise van de business unit Glastuinbouw. Daarnaast dragen ze met hun lidmaatschap bij aan de financiering van het toegepast-strategische onderzoek in de glastuinbouw. "De Club van 100 is een groep van grote en kleine bedrijven die een brede vertegenwoordiging kent vanuit de toeleveringssector. Ook de handel en afzet vallen hieronder," zegt Jan Willem de Vries als projectleider van de Club van 100. "Het is plezierig dat Cindro zich bij de Club van 100 heeft aangesloten. Het is een bekend bedrijf dat met innovatieve oplossingen telers over de hele wereld helpt te voldoen aan de continu ontwikkelende vraag vanuit de markt en maatschappij op gebied van desinfectie en weerbaar telen.

Business-to-Business-activiteiten

De leden van de Club van 100 kunnen de helft van hun lidmaatschapsbijdrage gebruiken voor Business-to-Business-activiteiten waarbij de kennis van de experts op het gebied van glastuinbouw van WUR kan worden ingezet. Jan Willem de Vries: "De leden, zo ook Cindro, komen met een probleemstelling, wij proberen een bijdrage te leveren aan de oplossing. Denk bijvoorbeeld aan het maken van simulatieberekeningen of het doen van een klein onderzoek maar ook het bijpraten van de Raad van Bestuur van het desbetreffende lid over een specifiek onderwerp. Het is mooi om te zien dat sommige bedrijven hun budgetten bij elkaar leggen om een groter onderwerp beet te pakken. De resultaten uit deze Business-to-Business-activiteiten zijn overigens alleen bestemd voor de bedrijven die de vraag hebben uitgezet."

Voorsprong op gebied van kennis

De andere helft van de lidmaatschapsbijdrage wordt door de leden bij elkaar gelegd in een gezamenlijke pot. De leden bepalen gezamenlijk aan welke onderwerpen de Club van 100 moet gaan werken om het Nederlandse glastuinbouwcluster een voorsprong te laten behouden op het gebied van kennis. "Bij elk onderwerp gaat een begeleidingscommissie aan de slag om te komen tot een concrete uitwerking van de plannen. Cindro gaat hiervoor ook iemand afvaardigen."

Club van 100 in het kort

1. Innovatief netwerk bedrijven en onderzoek
2. Rechtstreekse toegang tot onderzoek van WUR
3. Onderzoeksresultaten alleen voor leden
4. Lidmaatschap 2 jaar
5. Bijdrage: helft zelf te besteden, helft fundamenteel onderzoek
6. Netwerkbijeenkomsten
7. PR-bord en vermelding website

Ga naar