Nieuws

Circulaire bedrijfsvoering leidt tot goede economische resultaten

Gepubliceerd op
21 december 2017

In Etten-Leur (Noord-Brabant) runnen Joris en Anita Buijs hun melkveebedrijf. In 2016 werd ruim 1,3 mln. kg melk geproduceerd met ongeveer 140 koeien. In 2017 is het aantal koeien gedaald naar 120 stuks, vanwege het fosfaatreductieplan. Kenmerkend voor het bedrijf is de teelt van eigen krachtvoer. Het bedrijf presteert economisch bovengemiddeld.

Bron: Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research
Bron: Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research

In tabel 1 wordt het bedrijf van Buijs vergeleken met een spiegelgroep. Dit is het gemiddelde van een groep melkveebedrijven met een ongeveer gelijke omvang (totaal geproduceerde melk) die vrijwel allemaal gelegen zijn in Noord- Brabant en net als Buijs voornamelijk klei- en zandgrond hebben. Buijs werkt intensief samen met akkerbouwers. De hectares die zij voor zijn bedrijf beschikbaar stelden in 2016 zijn meegeteld bij de oppervlakte cultuurgrond en de intensiteit. Los daarvan komt Buijs voor de eigen hectares wel in aanmerking voor derogatie. Het inkomen uit het bedrijf ligt in 2016 met 4,84 euro per 100 kg ruim 6,85 euro hoger dan de spiegelgroep.

Onder de streep meer over

Het saldo bij Buijs ligt in 2016 met 26,51 euro per 100 kg melk bijna 8 euro hoger dan in de spiegelgroep. Voor een klein deel komt dit door hogere opbrengsten uit de rundveehouderij (+0,58 euro) als gevolg van een hogere omzet & aanwas, maar de belangrijkste verklaring is te vinden in de fors lagere variabele kosten (-7,30 euro). Door eigen teelt van krachtvoer is veel minder aankoop van voer nodig. Voor afzet van mest ontstaan geen kosten, omdat meer hectares grond in gebruik zijn. Tegenover de lage kosten voor aankoop van voer staan uiteraard wel extra kosten voor de eigen teelt hiervan. De vaste kosten zijn daardoor 3,86 euro per 100 kg hoger bij Buijs. Er is meer grond in gebruik, wat leidt tot hogere kosten voor pacht en voor loonwerk. Onder de streep, bij het inkomen uit bedrijf, blijft echter 6,85 euro per 100 kg melk meer over, een verschil van ruim 84.000 euro op bedrijfsniveau.

Circulaire melkveehouderij

Al sinds 2000 experimenteert Joris met de teelt van eigen krachtvoer, zoals bonen, erwten en granen. Op basis van de ervaringen en resultaten, zowel teelt- als voedingstechnisch, is het areaal steeds verder uitgebreid. Dit past in het streven van Buijs om invulling te geven aan circulaire melkveehouderij.
Eigen teelt geeft minder transport van mest en voer, wat gunstig is voor het milieu. Dat kan goed zijn voor de portemonnee, bewijzen de cijfers.

Meer informatie

Meer informatie en achtergronden rondom de resultaten en bevindingen zijn te lezen in het artikel 'Circulaire bedrijfsvoering leidt tot goede economische resultaten' in de laatste nieuwsbrief, nummer 47, december 2017. Hier vindt u nog meer nieuws uit het project Koeien & Kansen over onder andere bodemkwaliteit, BES, KringloopWijzer en BedrijfsWaterWijzers.

Wilt u ook deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar koeienenkansen.pv@wur.nl en meld u aan.