Nieuws

Circulaire economie en behoud van natuurlijk kapitaal

Gepubliceerd op
5 maart 2014

De centrale vraag in dit onderzoek is hoe de circulaire economie kan bijdragen aan instandhouding van het natuurlijk kapitaal. Het natuurlijk kapitaal omvat zowel grondstoffen als biodiversiteit.

In het regeerakkoord van 2012 wordt het streven naar een circulaire economie en een markt voor duurzame grondstoffen en hergebruik van schaarse materialen expliciet genoemd. In verschillende Tweede Kamerbrieven is het begrip circulaire economie verder uitgediept en geconcretiseerd. In dit onderzoek zijn vier inspirerende voorbeelden van circulaire productieprocessen in Nederland beschreven en geanalyseerd.

Vier cases van circulaire economie

In dit onderzoek zijn vier case studies uitgewerkt, te weten: Bouw: Park 2020 in Hoofddorp; Omega 3 productie: CSM/Algea; Fosfaatkringloop, Nutriëntenplatform; Interface tapijten en visnetten. De voorbeeldstudies laten bedrijven en initiatieven zien die het principe van circulaire economie toepassen. Alle voorbeelden gaan over het nuttig gebruik maken van wat voorheen afval was.

Het karakter van de grondstoffen bepaalt mede hoe circulaire processen ingericht worden. Een onderscheid is te maken tussen processen waarbij het materiaalgebruik vanaf het begin van het productieproces aangepast wordt, zodat materialen later hergebruikt kunnen worden. Dit geldt zowel voor Park 2020, maar ook voor Interface en processen waarbij afval van een sector of keten wordt ingebracht als grondstof voor een andere sector of keten (afvalwater CSM en mest). Het concept Cradle2Cradle wordt gebruikt om dit verschil aan te duiden.

Hergerbuik van afvalstromen

Het ministerie van I&M concludeert in haar Tweede Kamerbrief  dat de inzet zich tot nu toe voornamelijk richt “op de achterkant van de keten”, met andere woorden op het hergebruik van afvalstromen. De overgang naar een circulaire economie vraagt een extra transitiestap, zodat bij de productie al rekening mee gehouden wordt dat een product naar verloop van tijd afgedankt en gerecycled wordt. Bij Interface en Park2020 wordt bij de productie al rekening gehouden met het feit dat de materialen hergebruikt worden.