Nieuws

Citizen science zorgt voor meer betrokkenheid bij natuur

Gepubliceerd op
10 mei 2018

Wageningen Economic Research is nagegaan hoe ecologische vormen van citizen science kunnen bijdragen aan betrokkenheid bij natuur. Het blijkt dat de relatie tussen citizen science en natuurbetrokkenheid wederkerig is. Betrokkenheid bij natuur is niet alleen een gevolg van deelname aan citizen science-projecten, maar vaak ook het begin voor deelname.

Rol van citizen science

De laatste jaren is in het publieke domein veel aandacht voor de rol van burgerwetenschap, vaak benoemd onder de Engelse term citizen science. Rondom natuur en landschap is deze citizen science van oudsher sterk ontwikkeld: vrijwilligers spelen al decennia lang een belangrijke rol in het tellen en monitoren van een breed scala aan soorten planten, dieren en paddenstoelen. Momenteel zijn ongeveer 120.000 Nederlanders actief in ecologische citizen science.

Emotionele en sociale betrokkenheid

De studie laat zien dat ecologische citizen science een bijdrage kan leveren aan zowel emotionele als materiƫle betrokkenheid bij de Nederlandse natuur. Het gaat daarbij in eerste instantie om een verdieping, doordat betrokken burgers meer intensief betrokken raken bij de natuur en uiteindelijk ook andere natuuractiviteiten gaan ondernemen. Maar het gaat ook om een verbreding van betrokkenheid, doordat nieuwe mensen betrokken raken. Organisaties die tellingen organiseren kunnen veel doen om maatschappelijke betrokkenheid te verkrijgen en te behouden. Regelmatig contact met vrijwilligers is belangrijk, bijvoorbeeld over het terugkoppelen van resultaten, over opleidingsmogelijkheden en om erkenning en waardering uit te spreken. Betrokken burgers spelen zelf een belangrijke rol doordat zij mogelijk ook anderen enthousiasmeren voor de natuur.

Lees meer in dit dossier