Nieuws

Coalitie van dertig leiders zet in op versnelde daling voedselverspilling

Gepubliceerd op
21 januari 2016

Een wereldwijde coalitie van dertig leiders, waaronder bestuursvoorzitter Louise Fresco, gaat vaart zetten achter de doelstelling 12.3 van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit artikel heeft als doel de voedselverspilling per wereldbewoner te halveren en voedselverliezen terug te dringen in 2030.

De ‘Champions 12.3’ maakte haar extra inzet op 21 januari bekend op het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos.

Tussen boer en bord


Wereldwijd gaat een derde van al het geproduceerd voedsel ergens in de keten verloren. Het terugdringen van voedselverliezen en -verspilling kan een drievoudige winst opleveren: het kan boeren, bedrijven en huishoudens geld besparen; meer mensen voeden; en de druk op klimaat, water en land verminderen. Volgens de VN Voedsel- en landbouworganisatie (FAO) kosten voedselverlies en -verspilling de wereld jaarlijks 940 miljard Amerikaanse dollar. Dit verloren gegane voedsel gebruikte echter wel een kwart van al het water in de landbouw, een landbouwareaal zo groot als China, en is verantwoordelijk voor acht procent van de wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen.

Onder de Champions zijn bestuursvoorzitters van belangrijke bedrijven, ministers, leidinggevenden van onderzoeksinstellingen, intergouvernementele instituten, stichtingen, boerenorganisaties en burgergroeperingen. De leiders werken aan het creëren van momentum bij politiek, bedrijfsleven en samenleving om wereldwijd de voedselverliezen terug te dringen.

Acties


De groep van dertig gaat tot actie aanzetten door zelf bezig te zijn met manieren om voedselverspilling tegen te gaan; anderen te motiveren om aan doelstelling 12.3 te voldoen; te communiceren over het belang van terugdringing van voedselverliezen en -verspilling; voorbeelden laten zien van succesvolle strategieën; en door te pleiten voor meer innovatie, investeringen, informatie en capaciteit tegen voedselverliezen en -verspilling.

YieldWise


De aankondiging vond plaats in de zijlijn van de lancering van ‘YieldWise’ door de Rockefeller Foundation. Het YieldWise-initiatief, groot 130 miljoen Amerikaanse dollar voor zeven jaar, wil gaan laten zien hoe voedselverliezen en -verspilling gehalveerd kunnen worden. Fondsvoorzitter dr. Judith Rodin is ook lid van de Champions 12.3.

EU FUSIONS


Champions 12.3 vult aan en bouwt voort op bestaande succesvolle VN-programma’s tegen voedselverliezen en -verspilling, waaronder SAVE FOOD en Think.Eat.Save, projecten als EU FUSIONS (waar ook Wageningen UR bij betrokken is) en het wereld Food Loss & Waste Protocol, activiteiten in de private sector zoals de Consumer Goods Forum’s Waste Resolution, en andere initiatieven.

Sustainable Development Goals


De Verenigde Naties namen de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in september 2015 aan. SDG 12 streeft naar het bereiken van duurzame consumptie en productiepatronen. Doelstelling 12.3 richt zich specifiek op het per 2030 per hoofd van de wereldbevolking halveren van de wereldwijde voedselverspilling in de retail en bij consumenten, en het terugdringen van voedselverliezen tijdens productie en in de keten tot aan de verkoop, inclusief naoogstverliezen.

Steun Nederlandse overheid


Geïnspireerd door de No More Food to Waste-conferentie in juni 2015 in Den Haag, heeft de Nederlandse regering in september 2015 officieel opgeroepen tot het formeren van een coalitie. Ook biedt ze de Champions 12.3 secretariële ondersteuning, samen met het World Resources Institute.

Meer informatie over de Champions 12.3