Nieuws

Combinatie van genetische aanleg en geboortegewicht belangrijk voor resultaten vleesvarkens

Gepubliceerd op
29 december 2014

Biggen met een hoge genetische aanleg en een hoog geboortegewicht (HH dieren) behalen zowel tijdens de opfokperiode als vleesvarkensperiode betere technische en financiële resultaten dan biggen met een lage genetisch aanleg en een laag geboortegewicht (LL dieren). Het kan interessant zijn om LL vleesvarkens een minder luxe voer te verstrekken dan HH vleesvarkens. Dit blijkt uit onderzoek dat door Wageningen UR Livestock Research in opdracht van het Productschap Vee en Vlees is uitgevoerd op Varkens Innovatie Centrum Sterksel.

Opzet onderzoek

Onderzocht is of de technische en financiële resultaten van vleesvarkens (kruisingstype Tempo-beer x (NL * Y) zeug) zijn te verbeteren door HH dieren (hoge genetische aanleg en geboortegewicht hoger dan 1.350 gram) een luxer voer te verstrekken tijdens de vleesvarkensfase en LL dieren (lage genetische aanleg en geboortegewicht lager dan 1.350 gram) een minder luxe voer. Omdat in de praktijk de LL vleesvarkens juist vaak een luxer voer krijgen, is deze behandeling ook meegenomen in het onderzoek. Luxer voer hield in dat het tussenvoer en eindvoer 10% meer darmverteerbare aminozuren bevatten dan het controlevoer. Minder luxe voer hield in dat het startvoer, tussenvoer en eindvoer 5% minder darmverteerbare aminozuren  bevatten dan het controlevoer. De genetische aanleg is uitgedrukt als de Topigs Productie Index (TPI; is verwachtingswaarde voor de productiekenmerken groei, voeropname en vleespercentage).

HH versus LL biggen en vleesvarkens

  • HH biggen en vleesvarkens nemen meer voer op en groeien sneller dan LL biggen en vleesvarkens.
  • Het financiële resultaat per afgeleverde big is bij de HH biggen € 3,40 hoger dan bij de LL biggen. Het saldo per afgeleverd vleesvarken is € 2,50 hoger bij de HH dan bij de LL vleesvarkens. Op jaarbasis wordt het verschil in saldo nog groter omdat HH vleesvarkens gemiddeld 5,5 dagen eerder geleverd worden.

Effect meer en minder aminozuren in het voer

  • Het verstrekken van 10% extra aminozuren in het tussenvoer (7,9 vs 7,2 g darmverteerbaar lysine per EW) en eindvoer (7,5 versus 6,9 g darmverteerbaar lysine per EW) verbetert de technische resultaten van zowel HH als LL vleesvarkens niet. Het saldo per afgeleverd HH of LL vleesvarken is ruim € 2,00 lager bij 10% extra aminozuren in het voer vanwege de hogere voerkosten.
  • Het verstrekken van voeders met 5% minder aminozuren verslechtert de technische resultaten van LL vleesvarkens niet. Alleen tijdens de startvoerfase is de voederconversie ongunstiger bij de LL beren die 5% minder aminozuren kregen. De voerkosten zijn € 0,70 per afgeleverd vleesvarken lager bij het verstrekken van voer met 5% minder aminozuren.
  • Het kan daarom interessant zijn om LL vleesvarkens een minder luxe voer te verstrekken.