Nieuws

Compactheid sturen met blauw licht

Gepubliceerd op
1 maart 2016

In de teelt van potplanten is compactheid een belangrijk kwaliteitskenmerk. Met name in de winter, bij lage lichtniveaus, kunnen planten te gestrekt uitgroeien. Deze strekking kan onderdrukt worden met behulp van remstoffen, met een compactere plant tot gevolg. Echter, het gebruik van groeiregulatoren staat in toenemende mate onder druk en op termijn zal het gebruik daarvan verder ingeperkt worden. Daarom is het van belang te zoeken naar alternatieven. Eén van deze alternatieven is het verhogen van het aandeel blauw licht in het spectrum om daarmee potplanten compacter te kunnen houden tijdens de teelt.

Het sturen van compactheid met lichtkleuren is het onderwerp van een van de projecten die wordt gesteund door de Club van 100 van Wageningen UR Glastuinbouw. Deze winter is gestart met een serie proeven waarbij hibiscus rosa sinensis en fuchsia geteeld worden bij 10%, 30% en 50% blauw licht in het Innovatie en demonstratiecentrum (IDC) LED in Bleiswijk. Verder wordt de strekking gestuurd door aan het einde van de dag te variëren met de rood/verrood verhouding van het licht. In dit project wordt nagegaan hoe de combinatie van het aandeel blauw licht en de rood/verrood verhouding aan het einde van de dag samen de strekking en bloei van potplanten beïnvloeden.

Tijdens de teelt wordt de strekking van de planten gevolgd en het moment waarop de planten in bloei komen. Verder worden er metingen gedaan aan de ontwikkeling, plantvorm, bloei, fotosynthese, huidmondjesopening en verdamping. De proef wordt begeleidt door een aantal bedrijven die deel uitmaken van de Club van 100 van Wageningen UR Glastuinbouw.

hibiscus rosa sinensis zonder blauw licht
hibiscus rosa sinensis zonder blauw licht
hibiscus rosa sinensis mét blauw licht
hibiscus rosa sinensis mét blauw licht