Nieuws

Company Day biedt zicht op technologie van de toekomst

Gepubliceerd op
27 september 2018

Hoe gaan technologieën als blockchain, CRISPR Cas en Big data-verwerking onze toekomst veranderen? En wie gaat die uitvoeren? Op 27 september verzamelen ondernemers, innovators en beleidsmakers zich op Wageningen Campus tijdens de Company Day: Future Perspective om de jongste ontwikkelingen in Wageningen te vernemen en hoe die geïmplementeerd worden in de samenleving.

In de 100 jaar van haar bestaan heeft Wageningen University & Research altijd nauw samengewerkt met partners; bedrijven, organisaties en andere universiteiten. Kennisdelen en samenwerken heeft WUR ver en veel gebracht. Conrete toepassingen van 100 jaar onderzoek werden vandaag gepresenteerd in het 'WUR Impact Portfolio'. Tijdens de Company Day: Future Perspective laat WUR graag aan haar partners deze en andere toepassingen en de laatste stand van de wetenschap zien. Er wordt getoond wat er nu en in de toekomst mogelijk is op het gebied van zes recente en relevante onderzoeks- en innovatiethema’s.

De deelnemende starters, mkb-ers, grotere bedrijven, en andere stakeholders krijgen op deze Company Day een inspirerende inkijk in nieuwe technologieën die WUR in huis heeft en waar WUR aan werkt voor de toekomst. De mogelijke toepassingen en impact daarvan worden besproken. Op die manier vormen de deelnemers zich een idee van de mogelijkheden voor de innovatieagenda van hun eigen organisatie.

Impact door innovatie

Tijdens de plenaire opening in Orion op Wageningen Campus werden de gasten welkom geheten door Rens Buchwaldt, lid van de raad van bestuur. Hij nam het publiek mee op een reis door de tijd van innovaties van de WUR, van het zogeheten Wilhelmina graan uit 1900, via revolutionaire water zuiveringstechnieken die vandaag nog in gebruik zijn, tot de recente CRISPR-Cas ontwikkelingen. “Het doel is om door innovatie impact te hebben op de samenleving, niet alleen hier, maar over de hele wereld. Ik denk dat we dat bereiken.”

Keynote speaker was Rudi Cartuyvels van IMEC, toonaangevend op het gebied van nano-elektronica en digitale technologieën. Volgens hem is de voornaamste uitdaging om “allen van een gezond leven te voorzien op de ene planeet die we hebben”. Nanotechnologie kan daarin een belangrijke rol spelen, door het meten van opname van medicijnen, voedsel, nutriënten door planten, etc. Daarvoor is samenwerking alleen wel essentieel: “Je moet de technologie en inhoudelijke vakkennis van bedrijven en universiteiten samenbrengen, door deze mensen fysiek bij elkaar te zetten.” Hij stelde hiervoor een centrum voor, onder de werktitel ‘One Planet Gelderland Research Center’, waarin WUR, Radboud Universiteit en Radboudumc, met bedrijven samenwerken op het gebied van agro, voedsel, gezondheid en nanotechnologie.

Michiel Scheffer, gedeputeerde van de Provincie Gelderland, vulde hierop aan: “Initiatieven als zo’n One Planet Center zijn een uitdaging, omdat we er geen vast framework voor hebben. Die moeten we oppakken, zodat we een ecosysteem creëren waarin iedereen deel kan uitmaken van een wereld agenda”.

Netwerken rond zes thema’s

De dag is georganiseerd rond zes actuele thema’s namelijk: Big Data, Blockchain, Climate Smart and Circular Food Production (klimaatslimme en circulaire voedselproductie), CRISPR-Cas, Photosynthesis (fotosynthese) en Precision Agriculture (precisielandbouw). In een interactief programma rond deze thema’s krijgen de deelnemers de gelegenheid zich een beeld te vormen van innovatieve technologie, erover te discussiëren en deze technologie echt te ervaren. Ook schetsen wetenschapers een beeld van de mogelijkheden in de toekomst. De deelnemers kunnen gedurende de dag hun contacten met WUR en andere stakeholders op het gebied van innovatie uitbreiden en onderhouden, en samen plannen maken voor de toekomst.

Terugblik op samenwerking met WUR

Naar aanleiding van haar 100-jarig jubileum heeft WUR diverse partners gevraagd hoe zij terugkijken op de contacten en de samenwerking met WUR. In testimonials op video vertellen zij over hun ervaringen.

Ruud Tijssens van Agrifirm is als partner betrokken bij het onderwerp 'Climate Smart and Circular Food Production'.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


Lucas Noldus van Noldus Information is als partner betrokken bij het onderwerp 'Big data'.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Lees meer