Nieuws

Conferentie over eetbare insecten gevoed uit alle werelddelen

Gepubliceerd op
16 mei 2014

Vertegenwoordigers van wetenschap, overheden en bedrijfsleven uit 45 landen op vijf continenten hebben de eerste conferentiedag van Insects to feed the world intensief informatie uitgewisseld in een volle conferentiezaal. De conferentie is georganiseerd door Wageningen University en FAO en vindt plaats in De Reehorst te Ede. De inleiders benadrukten de noodzaak om kansen te benutten die insecten scheppen als voedingsbron voor veevoer maar ook direct als voedsel voor de mens, met name in de toekomst. Veel kennis en ervaring is er in landen in Azië, Latijns Amerika, en Afrika.

In de openingsrede benadrukte dr. Sonny Ramaswamy van de USDA het belang van insecten als duurzame eiwitbron van de toekomst. Hij deed dit in de context van de noodzaak om meer voedsel te produceren, wat een belangrijke uitdaging is vanwege klimaatverandering, waterbeschikbaarheid, en ecologische voetafdruk. Zo liet een recente studie in Zweden zien dat als we aan de VN klimaateisen (max 2 graden Celsius temperatuurverhoging aan het eind van deze eeuw) willen voldoen, we minder in plaats van meer vlees moeten produceren.

Regelgeving

In de VS is er regelgeving met betrekking tot insecten als voedsel, maar nog niet met betrekking tot insecten als veevoer. In Europa is de situatie precies andersom: regelgeving ten aanzien van insecten als veevoer is ontwikkeld en wordt verder ontwikkeld, maar er is nog geen regelgeving in relatie tot insecten als voedsel. Dit kan tot belangrijke uitwisseling leiden tussen de EU en de VS. Een Europese survey over gebruik van insecten als veevoer liet zien dat consumenten daar zeer positief tegenover staan, zolang het veilig is. Op de conferentie zijn vertegenwoordigers van enkele bedrijven die deze dagen grote investeringen hebben gekregen voor de productie van insecten als veevoer.

Niet alleen voor de armen

Consumenten vragen om meer informatie over insecten als eiwitbron. Dit sluit aan bij de aanbeveling van Kofi Annan in een interview met de organisatoren van de conferentie: educatie is van zeer groot belang om consumenten te informeren over de mogelijkheden en het belang van insecten als een van de eiwitbronnen van de toekomst. Dr. Kelemu van het Keniase icipe in Nairobi benadrukte dat insecten een belangrijke bijdrage aan voedselzekerheid zijn, maar niet de enige oplossing (‘not a silver bullet’): daarvoor is het probleem te complex. Zij was verheugd dat er consensus op de conferentie is dat insecten als eiwitbron gezien worden voor de wereldbevolking als geheel en niet alleen voor de armen.

Bijdragen van de FAO en van onderzoekers uit Australië en Brazilië laten zien dat er veel meer insectensoorten gegeten worden in Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika dan nu bekend is. Met andere woorden: er zijn nog veel potentiële insectensoorten die waardevolle eiwitbronnen kunnen zijn voor de toekomst.