Persbericht

Consument helpt wetenschappers via voedingsapp aan nieuwe inzichten

Gepubliceerd op
25 augustus 2016

Wageningen University & Research lanceert de FoodProfiler. Deze app geeft inzicht in wie wat, wanneer, waarom en in welke combinatie eet. De gebruikers ontdekken na voltooiing van hun persoonlijk profiel welk type eter ze zijn en waar nog aandacht aan kan worden besteed. Met deze app is een nieuwe methode ontwikkeld om data over consumptiepatronen te verzamelen.

Zo werkt Wageningen University & Research (WUR) bijvoorbeeld samen met GroentenFruit Huis, de belangenorganisatie voor handelsbedrijven en telersverenigingen die zich bezighouden met de afzet van groenten en fruit. De groente- en fruitsector draagt op deze manier bij aan de eerste ontwikkeling en toepassing van de tool.

Waarom mensen eten wat ze eten

De applicatie laat zien hoe vaak mensen een bepaald product of productcategorie eten, bijvoorbeeld om de dag groenten, en waarom mensen eten wat ze eten: welk motief ligt erachter. Ook wordt duidelijk op welk moment van de dag wordt gegeten, welke producten samen worden geconsumeerd en in welke verhouding. Ook verschillen tussen demografische groepen en regio’s of steden worden in kaart gebracht. Op dit moment wordt de eerste data geanalyseerd en komen de eerste inzichten naar voren.

Inzicht in eigen voedingspatroon

Consumenten zijn steeds vaker op zoek naar inzicht in hun eigen voedselpatroon en de impact die hun keuzes heeft. FoodProfiler stuurt de gebruiker een- à tweemaal daags een reminder om in te vullen wat je de laatste twee uur hebt gegeten. Na ongeveer twee weken voltooi je je profiel, zie je wat voor type eter je bent en waar je nog aandacht aan kan besteden. Daarnaast help je de wetenschap en beleidsmakers aan gedetailleerde inzichten om zo de gezondheid en duurzaamheid van de maatschappij te optimaliseren. De data die op deze manier wordt verzameld is anoniem.

De kans is veel groter dat strategieën om gezondheid en duurzaamheid te stimuleren ook daadwerkelijk aanslaan.

FoodProfiler biedt overheden en bedrijfsleven de mogelijkheid beleid en productontwikkeling beter af te stemmen op de behoeften en het gedrag van de consument. De kans is dan veel groter dat strategieën om gezondheid en duurzaamheid te stimuleren ook daadwerkelijk aanslaan. De near time registratie van de afgelopen twee uur, de langdurige metingen en grote groepen consumenten leveren rijke en betrouwbare inzichten.

Data van voedsel- en consumptiepatronen nodig voor onderzoek

Dit laatste is voor onderzoekers ook essentieel. Onderzoekers die data van voedsel- en consumptiepatronen nodig hebben voor hun onderzoek beschikken momenteel niet over grootschalige, actuele en betrouwbare consumptiedata die gekoppeld kan worden aan psychologische kenmerken van consumenten. FoodProfiler biedt de mogelijkheid om, ook in een internationale context, data te verzamelen en zo onderzoek te doen naar consumentengedrag in relatie tot voedselconsumptiepatronen.