Nieuws

Consumenten zien markt voor meer streekeigen producten

Gepubliceerd op
31 januari 2014

Consumenten gaan steeds vaker op zoek naar actievere vormen van beïnvloeden van voedselaanbod. Een consumentencoöperatie is bijvoorbeeld een manier om invloed uit te oefenen. In Wageningen vraagt de consumentencoöperatie CC2, van o.a. de natuurvoedingswinkel Lazuur (voorheen Buys & Ko), zich af wat consumenten vinden van het aanbod aan duurzaam voedsel en in het bijzonder van het aanbod aan streekeigen voedsel om vervolgens het aanbod in winkels mogelijk te beïnvloeden. Uit onderzoek van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre), blijkt dat ondervraagden interesse hebben in meer aanbod van streekeigen producten.

Uit onderzoek onder consumenten in Wageningen, Veenendaal en Barneveld, kwam naar voren dat er behoefte is aan meer streekeigen aanbod. Een vergroting van het aandeel streekeigen voedsel in de winkels zou daaraan tegemoet kunnen komen. Consumenten van Lazuur (voorheen Buys & Ko) geven aan voornamelijk behoefte te hebben aan biologisch geproduceerde regionale producten, maar ook voor niet biologische maar wel duurzaam geproduceerde producten lijkt een voorzichtige markt.

Consumenten vinden het belangrijk dat regionaal voedsel, als zodanig herkenbaar is. De consument die duurzaam voedsel koopt, is zich zeer bewust van zijn eigen voorkeuren, en een optimale transparantie van de herkomst van de producten helpt daarbij. De categorie niet-kopers geeft aan vaak niet te weten of ze wel eens streekeigen producten koopt, maar staat wel positief tegenover streekeigen producten.

Herkenbaarheid en bereikbaarheid van producten, voornamelijk in supermarkten, en een niet te duur product kunnen mogelijk de markt vergroten. Dit leidt tot de volgende vraag voor de consumentencoöperatie, hoe ze samen met de netwerken van regionale producenten het aanbod en de herkenbaarheid van streekeigen producten kunnen vergroten.