Persbericht

Consumentenprijs eieren opmerkelijk hoog

Gepubliceerd op
19 juni 2018

De consumentenprijs van eieren is de afgelopen maanden stabiel gebleven en ligt in april 2018 18% boven het niveau van een jaar eerder. Het grote verschil is opmerkelijk, omdat de eierprijs die de boer krijgt in de eerste maanden van 2018 fors is gedaald. Ook de producentenprijs is in dezelfde periode gedaald. De supermarkten hebben de verkoopprijzen dus nog niet aangepast aan de lagere inkoopprijzen.

Dit is een van de punten uit de maandelijkse Voedselprijzenmonitor van Wageningen Economic Research, mede-gebaseerd op data van het CBS. De index van de prijs (prijs af boerderij) voor de leghennenhouders is gezakt van 174 punten in december 2017 naar 108 in april 2018 (2015=100). De bedrijven die waren getroffen door de fipronil-affaire in 2017, produceren bijna allemaal weer volop eieren.

Prijsontwikkeling per schakel in de keten

Overige uitkomsten Voedselprijzenmonitor

In de eerste vier maanden van 2018 is de consumentenprijs van varkensvlees met 3% gedaald. De prijs van aardappelen daalde in deze periode met ongeveer 2%, waardoor de consumenten kunnen profiteren van een 10% lagere prijs ten opzichte van vorig jaar. De overige consumentenprijzen (brood, eieren, zuivel, rundvlees, pluimveevlees) zijn de afgelopen maanden stabieler gebleven. De prijzen van zuivel liggen in april 5% boven die van een jaar eerder.

De Voedselprijzenmonitor volgt de prijzen van een aantal producten in drie schakels van de keten: consumentenprijs (CPI), producentenprijs (PPI) en prijs af boerderij (API). De PPI weerspiegelt de prijzen waartegen supermarkten inkopen. De informatie wordt maandelijks cijfermatig vernieuwd en deze keer over een periode van vier maanden toegelicht.