Crambe kan dankzij gentech een nog beter oliegewas worden

Nieuws

Crambe kan dankzij gentech een nog beter oliegewas worden

Gepubliceerd op
21 augustus 2014

Het is mogelijk om het gewas crambe via genetische modificatie aan te passen aan de wensen van de markt, tegelijk rekening houdend met de wensen van de maatschappij. Dat blijkt uit het onderzoek waarop Weicong Qi op 27 augustus hoopt te promoveren aan Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR.

Qi ontwikkelde een techniek waarmee crambe genetisch gemodificeerd kan worden zónder dat zogenaamde merkergenen in het gewas komen. Met die techniek was hij in staat om de aanmaak van inhoudsstoffen te sturen in een richting die het gewas voor de verwerkende industrie aantrekkelijker maakt.

Biobased Economy

Crambe (Crambe abyssinica) is een gewas voor de biobased economy: het levert hernieuwbare grondstoffen voor de industrie. Die kan daarmee minder afhankelijk worden van aardolie, waardoor er een meer duurzame economie kan ontstaan.

Het gewas produceert op dit moment echter nog te kleine hoeveelheden olie die voldoet aan de wensen van de industrie. Er is vooral veel belangstelling voor erucazuur. Crambe wordt al tientallen jaren veredeld om de productie van erucazuur te verhogen. Via kruisingsveredeling lijkt een erucazuurgehalte van maximaal 65% haalbaar. Dat is te weinig om het gewas economisch rendabel te maken. Daarom onderzocht de Chinese promovendus Weicong Qi de mogelijkheden om de productie van ecurazuuur te verbeteren door crambe genetisch te modificeren.

Genetisch modificeren van crambe

Qi ontwikkelde een goed werkend systeem voor het genetisch modificeren van crambe waarbij geen merkergenen in het gewas terechtkomen. Met die techniek bracht hij een gen naar crambe over dat er voor zorgt dat de plant oliemoleculen kan bouwen met niet twee, maar drie erucazuurmoleculen op de drie beschikbare posities per oliemolecuul (glycerol). Het lukte Qi om zo het erucazuurgehalte te verhogen tot meer dan 75%. Volgens zijn co-promotor, Frans Krens, is dat een belangrijke stap. “We zijn er nog niet, maar Qi laat zien dat deze aanpak werken kan. Het begin is er."