Nieuws

Cultivateren en spitten geeft verschil in ontwikkeling bij zetmeelaardappelen

Gepubliceerd op
1 augustus 2014

Cultivateren tot circa 15 cm diepte geeft een oppervlakkiger wortelstelsel in zetmeelaardappelen (Festien) dan spitten tot 20-25 cm diepte, met meer risico op watertekort. Volgens de Cropscanmeting levert cultivateren een hogere stikstofopname dan spitten. Ook vorig jaar gaf cultivateren een iets hogere opbrengst dan spitten. Dat blijkt uit eerste resultaten van een proef in het project Bodemkwaliteit Veenkoloniën op Praktijkcentrum ’t Kompas in Valthermond.

Het verschil in beworteling werd duidelijk bij het graven van profielkuilen in het proefveld op PPO-locatie ’t Kompas in Valthermond. Bij spitten was de gehele bouwvoor goed doorworteld terwijl bij cultivateren de wortels vooral in de bovenste 10 cm zaten. Daaronder leek de grond ook meer verdicht dan bij spitten. De cultivator was gecombineerd met een voorzetwoeler die de grond om de 75 cm tot 40 cm losmaakt. Een oppervlakkiger wortelstelsel heeft als risico dat in droge perioden het gewas eerder last heeft van watertekort. Echt lange droge periodes hebben we nog niet meegemaakt dit jaar en verschil in gewasontwikkeling is dan ook nog niet zichtbaar.

Hogere stikstofopname bij cultivateren

Half juli is een Cropscanmeting uitgevoerd voor schatting van de stikstofopname van het gewas. Het bleek dat bij cultivateren de geschatte stikstofopname gemiddeld 25 kg/ha hoger is dan bij spitten. Ondanks de oppervlakkigere beworteling kan het gewas blijkbaar wel meer stikstof opnemen. Het exacte effect op de oogst zullen we aan het eind van het seizoen zien. Vorig jaar was de opbrengst van de zetmeelaardappelen bij cultivateren ook iets hoger dan bij spitten.

Project Bodemkwaliteit Veenkoloniën

In het project Bodemkwaliteit Veenkoloniën testen we maatregelen om de bodemkwaliteit en daarmee opbrengst en kwaliteit van gewassen in de Veenkoloniën te verbeteren. We vergelijken in een bouwplan van 1:2 aardappelen met zomergerst en suikerbieten onder andere 2 vormen grondbewerking: spitten en cultivateren (niet-kerende grondbewerking, NKG). Daarnaast worden maatregelen op gebied van organische stofaanvoer, aaltjesbestrijding en chemische bodemvruchtbaarheid getest.

Op de praktijkdag Bodem en Verdichting 28 augustus op proefbedrijf ’t Kompas in Valthermond zijn de verschillen in de proef tussen de grondbewerkingsvarianten met de andere maatregelen te zien.