Persbericht

Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek tarwe en gerst ook komende vijf jaar bij WUR

Gepubliceerd op
16 oktober 2018

De inzaai van proeven voor het Cultuur- en Gebruikswaardeonderzoek (CGO) voor wintertarwe staat alweer voor de deur. Het bestuur van de Plantum gewasgroep Granen, Peulvruchten en Fijne Zaden is daarom verheugd te kunnen melden dat er een nieuwe contractperiode is afgesloten voor de periode tot en met de oogst van 2023 met Wageningen University & research. Onder deze overeenkomst vallen de gewassen wintertarwe, zomergerst en zomertarwe.

Onderzoek voor wintertarwe iets uitgebreid

Dankzij medefinanciering vanuit BO-Akkerbouw zijn aan het pakket voor CGO Wintertarwe twee proefvelden zonder ziektebestrijding toegevoegd. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de cijfers. Martin Robaard, directeur van Wiersum Plantbreeding en voorzitter van de Gewasgroep Granen van Plantum: “De extra aandacht voor de gevoeligheid van rassen voor een aantal ziekten komt voort uit de wens om tot steeds betere rassen te komen, die minder afhankelijk zijn van gewasbescherming. Om de weerbaarheid te vergroten is een goed aanbod van rassen essentieel”.

CGO Granen

Opbrengstcijfers en landbouwkundige eigenschappen alsook diverse ziekteresistenties vormen de basis van het onderzoek. Lubbert van den Brink, onderzoeker bij WUR in Lelystad: “Voor wintertarwe, het grootste gewas, is vanaf 1980 een stijging in genetisch opbrengstpotentieel van ongeveer 1% per jaar inzichtelijk gemaakt door het CGO. Deze objectieve cijfers laten zien dat er sprake is van een mooie genetische vooruitgang”.

De resultaten worden opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst zodat akkerbouwers de voor hen meest geschikte rassen in beeld krijgen. Ook speciale eigenschappen zoals bakkwaliteit voor wintertarwe en brouwkwaliteit voor zomergerst worden in de Aanbevelende Rassenlijst weergegeven. De Commissie voor samenstellen van de Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) is verantwoordelijk voor de juiste weergave van resultaten van het CGO. De Raad voor Plantenrassen kijkt mee, stelt minimumnormen voor markttoegang en borgt de kwaliteit van het CGO.

Bekijk de rassenlijsten: