Nieuws

Cursusaanbod stikstof in ontwikkeling

Gepubliceerd op
1 juli 2020

Wageningen University & Research helpt mee om tot nieuwe oplossingen te komen om uit de huidige stikstof-impasse te komen. Op het gebied van onderwijs lopen er twee opleidingstrajecten.

StikstofKompas-NL

De WUR Taskeforce Stikstof, een multidisciplinair WUR onderzoeksteam dat de domeinen landbouw en natuur door deze benadering heeft weten te verbinden, heeft gezamenlijk oplossingsrichtingen ontwikkeld voor het stikstofprobleem. Een systematische aanpak bestaande uit 5 stappen die het mogelijk maakt om per natuurgebied te zien in hoeverre landelijke en lokale maatregelen voor landbouw en natuur bijdragen aan vermindering van de stikstofdepositie en verbetering van de natuurkwaliteit. Deze kennis kan onnodig rigoureuze maatregelen voorkomen en biedt handelingsperspectief aan beleidsmakers, boeren en natuurbeheerders. Lees hier verder, om het volledige rapport te lezen.

Webinars

Ter introductie en kennismaking met het stappenplan zijn we bezig met het ontwikkelen van drie webinars voor o.a. Rijksoverheid, Provincies, terreinbeheerders, banken en professionals met een interesse in dit onderwerp. Tijdens deze webinars lichten we de hoofdzaken rondom de stikstofproblematiek uit en brengen we u op de hoogte van de oplossingsrichtingen die beschreven staan in het rapport. Zodra hier meer bekend over is zullen wij dat op deze pagina publiceren. Heeft u nu al specifieke vragen, neem dan contact met ons op.  

Cursus programma’s stikstof
voor de agrarische ondernemer

In opdracht van het ministerie van LNV wordt er daarnaast vanuit Wageningen University & Research, in samenwerking met Aeres Hogeschool en de HAS ook gewerkt aan het ontwikkelen en uitvoeren van educatie, voor de agrarische ondernemer. Het doel is om de agrarische ondernemer te voorzien van feitelijke kennis over de stikstof problematiek en de mogelijke aanpak daarvan en coaching te bieden op bedrijfsniveau.

Blijf op de hoogte

Interesse in de programma’s of verdere uitrol van dit project? Meld u aan voor de mailinglijst, zodat we u op de hoogte kunnen houden.

Heeft u een directe vraag over de educatieprogramma's? Neem dan contact op met programmamanager Liesbeth Vallinga, Wageningen Academy. Voor stikstof onderzoeksvragen kunt u terecht bij Tia Hermans, voorzitter Taskeforce Stikstof WUR.