Nieuws

DNA aan het woord

Gepubliceerd op
14 januari 2016

Met een boeiend, informatief en druk bezocht symposium heeft Hans Lenstra op 27 november 2015 afscheid genomen van de Universiteit van Utrecht. Hij heeft in de afgelopen jaren veel gepubliceerd over de genetische verschillen tussen rassen met methoden uit de moleculaire genetica. Nu hij met pensioen gaat, richt hij zich nog meer op het hoofdredacteurschap van het internationale tijdschrift Animal Genetics.

Op het symposium zijn de volgende presentaties gegeven waarin recente ontwikkelingen en toepassingen van moleculaire genetica in de (dier)geneeskunde en evolutiebiologie centraal stonden:

  • Hoe kijken we naar het DNA van een patiënt, door dr. Ies Nijman, waarin de ontwikkelingen in de DNA-diagnostiek en therapieën op maat worden geschetst
  • Over kleine dierkens en grote gevolgen, door prof. dr. Paul Savelkoul, waarin hij aandacht besteed aan bacteriële infecties en antibioticumresistentie
  • DNA op de boerderij, door dr. Richard Crooijmans, waarin Wagenings onderzoek naar de domesticatie van het varken en het ontstaan van verschillende rassen wordt samengevat
  • De mens in beweging, door prof. dr Peter de Knijff, waarin hij recente inzichten presenteert  over de migratie van volken over de wereld
  • Lezen en schrijven, rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis, door dr. Hans Lenstra, waarin hij zijn eigen wetenschappelijk werk toelicht