Nieuws

DNA-onderzoek wijst uit: wolf bezocht Overijssel

Gepubliceerd op
19 september 2016

DNA-onderzoek van Wageningen Environmental Research (Alterra) toont aan dat het hondachtige, sterk op een wolf gelijkende dier dat in september in Beuningen (Overijssel) werd gezien, inderdaad een wolf is. Dit is de tweede wolf die in korte tijd, na een afwezigheid van ruim honderd jaar, Nederland aandoet.

Wageningen Environmental Research (Alterra) heeft in opdracht van de provincie Overijssel de uitwerpselen van het dier onderzocht. Onderzoeker Arjen de Groot: “De uitwerpselen bevatten DNA, dat we konden gebruiken om een identificatie-test te doen. Die liet zien dat het inderdaad om een wolf ging”.

Waar deze wolf vandaan komt, is onbekend. Sinds 2000 komen er weer wolven in Duitsland voor. In 2015 heeft er enige tijd een wolf rondgelopen in Drenthe en Groningen. Ook in andere delen van Europa maakt de wolf een comeback. Het is aannemelijk dat wolven in de toekomst vaker de Nederlandse grensprovincies aan zullen doen.

De wolf is in Europa en Nederland een beschermd dier. De provincies zijn goed voorbereid op de (terug)komst van de wolf. Hieromtrent zijn heldere afspraken gemaakt. Zolang het dier natuurlijk gedrag vertoont en schuw is, is het niet nodig actie te ondernemen. Wolf en mens kunnen goed samenleven.