Nieuws

DNA-techniek inzetten bij herkennen virussen in bolgewassen

Gepubliceerd op
23 mei 2014

De bloembollen- en sierteeltsector ondervindt veel schade door plantenvirussen. Dit betreft directe schade in het gewas, maar ook in toenemende mate schade door exportbeperkingen. Het snel herkennen van de ziekteverwekker is van belang voor een snelle bestrijding. Op dit moment zijn er diverse laboratoriumtoetsen beschikbaar voor de snelle herkenning van de bekende virussen. Maar onbekende virussen worden opgespoord via overdracht op toetsplanten of elektronenmicroscopie (EM), hetgeen tijdrovend onderzoek is en niet altijd de goede resultaten oplevert. Wageningen UR onderzoekt Next Generation Sequencing (NGS) als diagnostiek-instrument.

De laatste jaren zijn sequentieanalyses van DNA steeds toegankelijker en goedkoper geworden. Deze techniek analyseert plantenvirussen aan de hand van hun genoom (genetische informatie). Een stap verder gaat Next Generation Sequencing (NGS). Hiermee kan door schaalvergroting snel en betaalbaar al het aanwezige DNA binnen één plant/bol geanalyseerd worden inclusief het DNA van eventueel aanwezige ziekteverwekkers. Deze technieken kunnen ons wellicht in de toekomst een snellere diagnostiek verschaffen en ondernemers nog betere mogelijkheden bieden virusvrij uitgangsmateriaal te selecteren.

Next Generation Sequencing

Binnen het IDC Bollen & Vaste planten werken de Bloembollenkeuringsdienst (BKD), Naktuinbouw en Anthos samen met servicelaboratorium BaseClear in Leiden aan de introductie van NGS als diagnostiek-instrument voor ondernemers en de keuringsdiensten. De techniek, Virusdiagnostiek 2.0 genoemd, moet leiden tot snellere resultaten, nieuwe inzichten en een andere benadering van plantendiagnostiek.

Virusdiagnostiek 2.0 moet tevens leiden tot een beter waarschuwingssysteem en de beste selectiemogelijkheden van gezond uitgangsmateriaal. In dit project worden de gewassen Zantedeschia en Freesia als testgewas gebruikt.