Nieuws

DNA-onderzoek bevestigt recente interactie tussen neanderthaler en mens

Gepubliceerd op
15 april 2014

De neanderthaler en de moderne mens hadden tienduizenden jaren geleden in Europa en Azië seksuele omgang met elkaar. Daardoor draagt de mensheid ook neanderthaler-DNA in zich. Dat leiden onderzoekers van Universiteit van Edinburgh en Wageningen University af uit een statistische vergelijkende analyse van DNA van neanderthalers en mensen. Ze publiceerden hun bevindingen in het tijdschrift Genetics.

De onderzoekers Konrad Lohse van de University of Edinburgh en Laurent Frantz van Wageningen University onderzochten de biologische relatie tussen moderne mensen en een voorgaande mensensoort die ongeveer dertigduizend jaar geleden is uitgestorven.

Gemeenschappelijke voorouder

Deskundigen zijn het er al over eens dat beide groepen voortkomen uit een gemeenschappelijke voorouder in Afrika voordat zij zich verspreidden over de wereld. Onderzoek heeft uitgewezen dat beide groepen op verschillende tijdstippen zijn verschenen, waarbij de neanderthalers Afrika 200 000 jaar eerder verlieten dan de mens.

Eerder onderzoek door andere groepen resulteerde in twee theorieën: Genetische uitwisseling tussen neanderthalers en de moderne  mens en een alternatieve verklaring dat moderne Europeanen en Aziaten aan neanderthalers verwant zijn omdat ze van een zelfde sub-populatie uit Afrika afstammen

Genetische overeenkomst

Het Edinburgh - Wageningen  team heeft nu aangetoond dat de genetische overeenkomst tussen neandertalers en moderne mensenpopulaties buiten Afrika ontstaan moet zijn nadat zij met elkaar in Europa en Azië met elkaar omgingen. De nieuwe bevindingen van het onderzoeksteam zijn in overeenstemming met de eerste theorie en gaan zelfs verder in de mate van uitwisseling dan de oorspronkelijke theorie.

De onderzoekers ontwikkelden een nieuwe methode om de concurrerende theorieën te vergelijken. Ze verdeelden de genetische code van elke soort in een reeks korte DNA-blokken waardoor zij de statistische waarschijnlijkheid van elk scenario konden uitrekenen.

De methode kan ook worden ingezet om de geschiedenis te reconstrueren van andere soorten, waaronder soorten die zeldzaam zijn of uitgestorven.