Nieuws

DNA-technieken in de tuinbouw

Gepubliceerd op
26 maart 2015

Op dit moment wordt er bij Wageningen UR Glastuinbouw hard gewerkt aan het opzetten van een nieuw DNA-laboratorium. De tuinbouw werkt aan duurzame gewasbescherming die het milieu niet of nauwelijks belast, maar die wel de plant goed beschermt.

Met DNA-technieken is precies te achterhalen welke ziekten en plagen in het gewas voorkomen. Soms nog voordat de symptomen van de ziekte zichtbaar zijn. Dit kan door het nemen van monsters van lucht, water, gewas, of substraat. Als de besmettingsgraad nog laag is, dan zijn biologische middelen vaak afdoende om de ziekte of plaag te onderdrukken.

Weerbare gewassen

Daarnaast kunnen DNA-technieken gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in de natuurlijke afweerreactie van de plant. Het is mogelijk om de activiteit van genen betrokken bij afweer te meten. Op basis hiervan kunnen vervolgens variƫteiten met een verhoogde afweer tegen een bepaalde ziekte geselecteerd worden. Dit zou de veredelingscyclus in de toekomst aanzienlijk kunnen verkorten, waardoor weerbare gewassen sneller beschikbaar komen.

Met het nieuwe DNA-laboratorium zal Wageningen UR Glastuinbouw een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verdere verduurzaming van de tuinbouwsector.