Nieuws

DUIN faciliteert onderzoekers bij maken planbureauproducten

Gepubliceerd op
20 december 2016

Onderzoekers van Wageningen University & Research en het Planbureau voor de Leefomgeving maken gebruik van geo-informatie om planbureauproducten te maken. Het project DUIN zorgt ervoor dat deze informatie wordt ingewonnen en beschikbaar komt. DUIN staat voor ‘Duurzame Uitwisseling Informatie Natuurplanbureaufunctie’.

Project DUIN

DUIN is een project binnen de WOT Natuur & Milieu. De projectactiviteiten, zoals het inwinnen van data, zijn gericht op het faciliteren van onderzoekers die geo-informatie nodig hebben voor bijvoorbeeld de Balans van de Leefomgeving en de Natuurverkenningen. De ingewonnen data komt van verschillende bronhoudende organisaties, denk hierbij aan overheidsinstanties zoals ministerie van Economische zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en provincies. Data komt ook van de natuurbeherende organisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Provinciale Landschappen. De data omvat verschillende thema’s, bijvoorbeeld beleid, eigendom en milieu, en wordt beschikbaar gesteld met de bijgeleverde toelichting (metadata).

Experiment

De data heeft ook eigenschappen die niet onderdeel zijn van de reguliere metadata maar waar in het gebruik wel rekening mee gehouden moet worden. Gebeurt dit niet dan kan een verkeerde interpretatie aan de data worden gegeven. Daarvoor wordt in 2017, als experiment, bij enkele bestanden aanvullende metadata opgebouwd voor de kennisuitwisseling tussen onderzoekers.