Nieuws

DaVinc3i, project voor logistieke innovatie in sierteeltsector, bouwt voort

Gepubliceerd op
26 februari 2016

De Topsector Logistiek (TKI Dinalog) heeft DaVinc3i voor nog drie jaar een subsidie toegekend om te kunnen blijven werken aan logistieke innovatie in de sierteeltsector. Het doel is het uitbouwen van de DaVinc3i Community om de leidende positie van de Nederland in deze sector te behouden. De focus ligt hierbij op het stimuleren van de kwaliteit in de gehele keten, zogenoemde kwaliteitsgestuurde logistiek. In deze ketens is de real-time kwaliteit van bloemen en planten een belangrijk uitgangspunt in logistieke beslissingen.

In de Community wordt veel aandacht besteed aan het verbinden van studenten aan bedrijven om DaVinc3i kennis te implementeren, netwerkactiviteiten, interactie met en tussen bedrijven en bijeenkomsten voor kennisuitwisseling. Met een (te ontwikkelen) serious game Quality Controlled Logistics kunnen de effecten per bedrijf worden gesimuleerd. Het gaat in DaVinc3i om het tot stand brengen van duurzame gedragsveranderingen om kwaliteitsgestuurde sierteeltketens te realiseren. Heel Europa kan dan over kwalitatief hoogwaardige producten beschikken, en tegelijkertijd wordt de rol van Nederland als virtueel regiecentrum voor handel en logistieke coördinatie versterkt.

Naast veel sierteeltbedrijven nemen Wageningen University, LEI Wageningen UR, FloraHolland, VGB en VSV actief deel in DaVinc3i. De Community staat open voor kwekers, handelsbedrijven, IT dienstverleners en logistieke dienstverleners.