Nieuws

Daan Somers legt functie manager VIC Sterksel neer

Gepubliceerd op
17 april 2014

Daan Somers heeft besloten zijn functie als Manager van VIC Sterksel per direct neer te leggen. Daan is meer dan 2 jaar betrokken geweest bij het verder ontwikkelen van de proefboerderij tot volwaardig Varkens Innovatie Centrum van Wageningen UR Livestock Research.

Daan is in dienst getreden met de opdracht verder te werken aan het versterken van samenwerking met de varkenshouderijsector. Met de oprichting van het ‘Partnership innovators van de varkenshouderij en varkensvleesketen’ zijn inmiddels meer dan 60 bedrijven bereid om samen met VIC Sterksel te werken aan een internationaal leidende positie van de Nederlandse varkenshouderij. Met dit partnership heeft Daan bijgedragen aan de doorontwikkeling van VIC Sterksel tot het nationale en internationale onderzoekscentrum voor de moderne, innovatieve en duurzame varkenshouderij.

Wij zijn Daan zeer erkentelijk voor zijn tomeloze inzet en ambitie.

Han Swinkels is bereid gevonden om de functie manager a.i. van VIC Sterksel op zich te nemen. Han werkte voorheen in diverse functies bij Wageningen UR Livestock Research en is nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen op VIC Sterksel. Han is tevens Lector Duurzame Veehouderijketens aan HAS Hogeschool in Den Bosch.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Bothe