Nieuws

DaglichtKas, nieuwe ronde, nieuwe vragen

Gepubliceerd op
24 april 2014

Diffuus licht heeft grote invloed op de teelt van planten. In het door Kas als Energiebron en BioSolar Cells gefinancierde Grip-op-Licht project konden door het diffuus maken van licht hogere lichtniveau’s worden toegelaten, waardoor extra groei bij Anthurium en Bromelia is gerealiseerd. Behalve door diffuus glas en diffuse schermen kan het zonlicht ook diffuus worden gemaakt met het DaglichtKas systeem. Dit is een energiezuinige kas waar lenzen in het zuiddek het directe zonlicht afbuigen naar een brandlijn. Daar kan dit licht met een smalle zonnecollector worden omgezet in warmte en elektra. Het diffuse licht wordt doorgelaten voor plantengroei. Ook het komend jaar wordt deze kas gebruikt voor onderzoek naar licht en plantengroei.

In het onderzoek wordt een bepaald niveau aan zonlicht toegelaten en dat zo lang mogelijk constant gehouden door het dynamisch gebruik van de zonnecollector. In de ochtend en later op de middag blijft de collector een beetje uit het brandpunt, zodat er meer licht voor de planten over blijft. Door de lenzen heeft dit licht een diffuus karakter. Midden op de dag wordt de collector juist goed in de brandlijn gehangen, zodat er veel licht wordt weg geschermd. De verwachting is dat planten bij zo’n gelijkmatige lichtbelasting over de dag nog beter gaan groeien.

Kooien met zonneschermen

De kas wordt verder in drieën gedeeld en met ‘kooien met zonneschermen’ worden drie verschillende lichtniveaus gecreëerd, namelijk 4, 7 en 10 mol/m2/dag. Het hoofdgewas in dit onderzoek zal spathiphyllum zijn, maar er zullen zeker nog een aantal andere gewassen geteeld gaan worden zoals diverse orchideeën, bromelia’s en groene potplanten.