Kalf, opfok, Wageningen

Nieuws

Dairy Campus ontwikkelt InnoCalfConcept voor verbetering kalveropfok

Gepubliceerd op
26 januari 2015

De kalveropfok in Nederland verloopt lang niet altijd optimaal en daar ondervindt de melkveehouder op lange termijn de gevolgen van. Daarom start Dairy Campus met partners uit het bedrijfsleven een vierjarig project om te komen tot een totaal nieuw opfokconcept, het InnoCalfConcept dat bijdraagt aan een gezonder kalf, een langere levensduur en een hogere melkproductie. Het project wordt medegefinancierd door het Innovatiefonds Dairy Campus.

Uniek onderzoek naar kalveropfok

Het unieke van dit onderzoek is dat alle relevante aspecten rondom de kalveropfok worden meegenomen. De voeding van geboorte tot zes maanden leeftijd, de huisvesting, het management (verzorging) met het accent op hygiëne en diergezondheid en tot slot arbeidsgemak en arbeidsbesparing. In het onderzoek wordt ook aandacht besteed aan de voeding van de koe tijdens de droogstand, omdat deze van invloed kan zijn op de vitaliteit van het kalf en de kwaliteit van de biest. Bij de voeding van het kalf ligt de focus op het biestmanagement, de hoeveelheid kalveropfokmelk en het voersysteem na spenen (ruw- en krachtvoer). Bij huisvesting ligt de nadruk op individueel of groepen en de vloeruitvoering. Bestaande en nieuwe inzichten worden doorontwikkeld tot een robuust en ‘praktijk-proof’ opfokconcept.

Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met bedrijven en kennisinstellingen te weten Sloten-Sprayfo, ForFarmers Hendrix, VDK products, Dairy Campus, Wageningen UR Livestock Research (WLR) en Central Veterinary Institute (CVI). De samenwerking is tot stand gekomen onder begeleiding van Syntens (tegenwoordig Kamer van Koophandel Nederland).

Samenwerking Sloten-Sprayfo, ForFarmers Hendrix, VDK products, Dairy Campus, Wageningen UR Livestock Research (WLR) en Central Veterinary Institute (CVI)

Noodzaak voor een goed start

Van onze melkkoeien wordt verwacht dat ze als topatleten presteren. De eerste voorbereidingen hiervoor beginnen al in een vroege levensfase. Nu verloopt de kalveropfok veelal suboptimaal door een gebrek aan tijd en besef van noodzaak. Daardoor ontstaan er gezondheidsproblemen, is er vaak een onnodig hogere uitval bij de kalveren, een suboptimale groei en ontwikkeling wat zich uit in een latere afkalfleeftijd en een lagere melkproductie. Het InnoCalfConcept moet daarin verbetering brengen. Voor het kalf betekent deze nieuwe manier van opfok een betere gezondheid en ontwikkeling op weg naar een langere levensduur en een hogere melkproductie. Daarnaast moet het nieuwe opfokconcept bijdragen aan arbeidsbesparing en arbeidsgemak voor de veehouder. Nu bedrijven steeds grotere koppels koeien houden wordt de opfok een belangrijk aandachtsveld voor het ‘ontzorgen’ van de melkveehouder.

Stierkalf verdient aandacht

Naast het vaarskalf maakt de opfok van het stierkalf in de eerste twee weken ook deel uit van het onderzoeksproject. De melkveesector is zich steeds meer bewust van haar verantwoordelijkheid voor het leveren van een gezond en vitaal kalf waar de vleeskalversector zijn voordeel mee kan doen. De melkveesector en de vleeskalversector moeten hier samen in optrekken en de ‘win-win’ mogelijk maken.

Melkveehouders betrekken bij het project

Voor een succesvolle innovatie is het belangrijk dat de eindgebruiker in een vroeg stadium bij het onderzoek wordt betrokken. Gedurende het project zal een klankbordgroep van melkveehouders het InnoCalfConcept toetsen op de praktische uitvoerbaarheid.