Nieuws

Dalende trend vleesconsumptie zet niet door

Gepubliceerd op
20 oktober 2017

Het totale verbruik van vlees en vleeswaren (op basis van karkasgewicht) per hoofd van de bevolking in Nederland bedraagt in 2016 bijna 77 kg. Dat is vrijwel gelijk aan het verbruik in het jaar daarvoor. Iets minder dan de helft van het verbruik in 2016 - zo’n 36 kg - bestaat uit varkensvlees. Pluimveevlees maakt bijna een derde uit van de vleesconsumptie in Nederland en rundvlees een vijfde. Er is in Nederland in 2016 gemiddeld per hoofd 1 kg kalfsvlees gegeten en ruim 1 kg schapen- en geitenvlees. Paardenvlees wordt in Nederland nauwelijks gegeten.

Bij deze cijfers gaat het om het verbruik op basis van karkasgewicht, dus vlees inclusief been. Als vuistregel geldt dat daarvan ongeveer de helft uit vlees en vleeswaren bestaat. Met de stabilisatie van het vleesverbruik in 2016 ten opzichte van 2015 lijkt voorlopig een einde te zijn gekomen aan de licht dalende trend in het vleesverbruik, die zich sinds 2010 voordoet. Tussen 2010 en 2015 daalde het verbruik in Nederland van zo’n 79 kg in 2010 naar ruim 76 kg in 2015 per hoofd van de bevolking.

Het vleesverbruik in Nederland per hoofd ligt lager dan dat in Frankrijk, Duitsland en het gemiddelde van de EU en hoger dan dat in het VK en België. In de meeste EU-lidstaten is het vleesverbruik per hoofd in de jaren 2012-2016 iets gedaald, maar in sommige landen zoals Ierland, Italië en het VK veranderde het vleesgebruik nauwelijks (AMI).

Grafiek Vleesverbruik